Znak sokola
Dnes je neděle 25. září 2022
a svátek slaví Zlata, zítra slaví svátek Andrea.

Tělocvičná jednota
SOKOL Dvůr Králové nad Labem
Jste 10595535. návštěvník našich stránek.
--> Vstup na ADMINISTRACI.

©Peca 2002

Odkazy:
Sokol.cz
ČOS
Župa Podkrkonošská

Turistické informační centrum
Královéhradecký kraj
RADIOKING.cz

Valná hromada Sokola Dvůr Králové n. L.

22. března se konala valná hromada naší sokolské jednoty. Přítomní vyslechli zprávu vzdělavatele, náčelnice, hospodářky i revizní komise. Byl zvolen výbor pro nové volební období, který bude pracovat v nezměněném složení. O kulturní zážitek se postaraly členky gymnastického oddílu, když zacvičily pódiové skladby Team - Gym, se kterými se probojovaly na MČR. V závěru byli oceněni úspěšní reprezentanti jednoty, a také cvičitelé a trenéři.

Zpráva vzdělavatelky

Sestry a bratři, vážení přítomní,

naše jednota oslavila v září 150. výročí od svého založení. I přes vysoký věk se má naše jednota čile k světu. Jak jste slyšeli od náčelnice, aktivita naší jednoty je opravdu bohatá a můžeme na ni být právem hrdi.
Na závodech patříme k nejpočetnějším výpravám, naši závodníci se řadí k nejlepším.
Projevilo se to i při vystoupeních XV. všesokolského sletu. Královédvorští cvičenci byli dobře připraveni a vedoucími skladeb byli chváleni. To vše je možné jen díky tomu, že máme dobré cvičitele a trenéry. Bez jejichž obětavé a nezištné práce by to nešlo.
Také žactvo a dospělí, kteří v loňském roce reprezentovali jednotu i Sokol v historických krojích na sletových vystoupeních a pietních aktech, za sebou zanechali dobrý dojem. Dokonce takový, že se fotografie s nimi dostala na titulní stranu Župního zpravodaje, župní PF-ky i do sokolského kalendáře. Dlužno dodat, že děti braly svoje poslání vážně, že si považovaly, že právě ony mohou obléknout historické kroje. Obdiv si zaslouží také praporečník bratr Luděk Kleander, který ve svých 88 letech zvládl nápor sletového týdne v Praze a reprezentoval jednotu ve sletovém průvodu, při zahájení sletu nesl dvorský prapor včele mezi pěti nejstaršími a byl vybrán i na zahájení Sokol Gala. Dnes se valné hromady neúčastní, protože leží po úrazu v nemocnici, ale všechny přítomné srdečně pozdravuje.
Co se týká vzdělavatelské práce. Za nejdůležitější považuji informovat o našich aktivitách a úspěších širokou veřejnost. Články o naší jednotě jsou publikovány v regionálním tisku, Královédvorských novinách, Župním zpravodaji. Vše důležité najdete na našich webových stránkách i na webových stránkách Královédvorska.
Velký prostor pro vzdělavatelskou práci poskytuje pobyt na táboře Ježkov. V loňském roce přijal pozvání k besedě bratr Kleander, který dětem povyprávěl, jak se tábořilo na sokolských táborech před 80 lety.
V závěru mi dovolte, abych vám připomněla jedno důležité výročí, které si připomeneme tuto neděli. 24. března totiž uplyne právě 100 let od tragického závodu v běhu na lyžích, při kterém zahynul náš nejlepší lyžař Bohumil Hanč a jeho přítel Václav Vrbata.
Bohumil Hanč a Václav Vrbata byli sokolští cvičitelé, vedli žactvo, později dorost a muže, Hanč na Benecku a Vrbata v Mříčné. Vrbata byl navíc náčelníkem jednoty. Oba dva svým konáním naplňovali ona známá sokolská hesla „V zdravém těle zdravý duch“, „Ni zisk, ni slávu!“ nebo „Paže tuž, vlasti služ!“ Byli to skromní hrdinové, vlastenci, na jejichž odkaz bychom neměli zapomenout.

Děkuji za pozornost

Nazdar!

Zpráva náčelnice o činnosti Sokola Dvůr Králové n. L. v roce 2012

Naše tělocvičná jednota patří se svými 500 členy k největším a nejaktivnějším jednotám v regionu.
Loňský rok byl po stránce aktivity naší jednoty velmi nenáročný. Nejenže se naši závodníci zapojili do všech sportovních soutěží a probíhaly všechny obvyklé aktivity, připravili jsme několik sportovních soutěží nejen pro naše cvičence, ale i pro účastníky dalších jednot. S velkou účastí se setkal župní desetiboj, kterého se zúčastnilo 130 závodníků. Navíc přibyl nácvik na XV. všesokolský slet, příprava veřejného vystoupení ve Dvoře Králové a samozřejmě i účast našich cvičenců na veřejných vystoupeních spřátelených jednot.
Také v loňském roce se naši závodníci zúčastnili mnoha župních, krajských i republikových přeborů. Nebudu zde vyjmenovávat všechny úspěchy našich závodníků, protože by to byl dlouhý výčet jmen a medailí, tato jména uslyšíte v závěru valné hromady při vyhodnocení nejlepších sportovců naší jednoty.
Chci se ohlédnout za další činností, která v loňském roce probíhala.
Kromě pravidelných hodin, které byly hojně navštěvovány, připravovali cvičitelé řadu dalších akcí pro naše cvičence.
Zimního srazu sokolských táborníků se zúčastnilo přes 60 zájemců. Kolem 140 dětí a 130 rodičů přišlo na dětské šibřinky, zájem nás samozřejmě velmi těší. Oddíly rodičů s dětmi připravily pro děti rozloučení se cvičebním rokem, oddíl žen absolvoval cyklovýlet do okolí města.
Veřejného vystoupení ve Dvoře Králové se zúčastnilo kolem 500 cvičenců ze 14 sokolských jednot, stovka cvičenců byla z naší jednoty. Dále se cvičenci zúčastnili Krajského sletu v Hradci Králové, Pardubicích a Turnově, veřejných vystoupení v Úpici a Novém Hrádku. Vyvrcholením sletu byl samozřejmě XV. všesokolský slet v Praze, který si nenechalo ujít 80 cvičenců z naší jednoty. Zajímavostí je, že většina dvorských cvičenců bylo žactvo. Proto si velké uznání zaslouží cvičitelé těchto skladeb, kteří si vzali svoje cvičence na zodpovědnost a umožnili dětem pobyt v Praze.
Neméně důležitou akcí byla účast našich zástupců na pietních aktech na Bohdašíně, Malých Svatoňovicích a Doubravici, kde se konaly vzpomínky na sokolské oběti heydrichiády. Naši zástupci v historických krojích včetně dětí přispěli k velmi dobré prezentaci Sokola na veřejnosti.
Nezaháleli jsme ani o prázdninách. Oddíly florbalu, trampolín a sportovní gymnastiky připravily pro své členy letní sportovní soustředění. Šest dětí z naší jednoty se pod vedením sestry Andrey Erbenové v létě zúčastnilo mezinárodního sokolského tábora v Rakouských Alpách, jako odměny za skvělý výsledek družstev župy Podkrkonošské na přeboru ČOS v sokolské všestrannosti mladšího žactva.
Největší akcí v létě byl samozřejmě tábor na Ježkově, který naše jednota pořádala již po 20. Vloni se zúčastnilo 60 dětí a téměř 20 dospělých.
Na podzim pokračovaly sportovní soutěže a další tradiční podzimní akce. Již podruhé se konaly šibřinky pro dospělé. Šibřinky se vydařily a setkaly se s velkým ohlasem.
Žactvo se zúčastnilo Večera s duchy, proběhlo několik Mikulášských besídek. Cvičitelé připravili velmi pěknou akci pro žactvo, jako odměnu za reprezentaci Sokola. Této akce se zúčastnilo přes padesát dětí. Konal se Vánoční karneval. Cvičitelé žactva si připravili výlet do Prahy.
Naše řady opustila v loňském roce cvičitelka sestra Zdeňka Sobotková.
Trenérka Ilona Petráčová byla oceněna za svou práci s mládeží titulem Osobnost města.
O naší činnosti by se dalo hovořit ještě dlouho. Kdo by měl zájem o podrobnější informace, může je nalézt na internetových stránkách Sokola Dvůr Králové, nebo v regionálním tisku. Před Vánocemi vyšel také Zpravodaj, který činnost loňského roku mapuje.
Činnost Sokola probíhá také díky finanční podpoře města Dvůr Králové n. L., za kterou děkujeme.
Zároveň chci poděkovat všem cvičitelům a trenérům, kteří se bez nároku na jakoukoli odměnu ve svém volném čase věnují našim cvičencům, je to v dnešní komerční době věc přímo neuvěřitelná, ale přesto se ještě tito lidé vyskytují.

Nazdar!

Ocenění sportovců za rok 2012


Oddíl sportovní gymnastiky:

Dominika Hysková, Sára Erbenová, Tereza Hulíková, Eva Špatenková, Filip Vlček, Jakub Mikyska, Nikolas Erben - medailisté přeboru ČOS v sokolské všestrannosti

Ondřej Rausa a Veronika Bezrová - účastníci přeboru ČOS v sokolské všestrannosti

družstvo ml. žákyň ve složení:

Nela Drápalíková, Sára Erbenová, Monika Fišerová, Tereza Hulíková, Kateřina Holubcová, , Jana Špatenková, Dominika Horníková, Nikola Bujárková, Natálie Chroboková, Anna Šedivá, Barbora Hysková a Kateřina Kubíčková – družstvo se probojovalo na MČR v Team – Gym a na podzim se nominovalo do přeboru ČOS 2013

družstvo st. žákyň ve složení:

Dominika Hysková, Vanessa Godárová, Anna Kränková, Carolyn Spielbergerová, Eva Špatenková, Sára Sicilská, Jana Holubcová, Veronika Bezrová, Veronika Dostálová,

ml. žáci

Jakub Grus, Ondřej Schreiber, Alex Paták – za dobré výsledky v soutěžích

Oddíl atletiky:

Jana Holubcová – přebornice ČOS v atletickém čtyřboji a medailistka krajských soutěží v atletice
Matěj Poličanský – medailista přeboru ČOS v přespolním běhu
Jakub Mikyska – medailista přeboru ČOS v atletickém čtyřboji, medailista soutěže OVOV

družstvo ml. žákyň ve složení:

Jana Holubcová, Magdalena Fišerová, Eva Špatenková Jana Hynková – stříbrná medaile na přeboru ČOS v atletice

družstvo nejmladších žáků ve složení:

Jakub Mikyska, Daniel Hojný a Jakub Grus - stříbrná medaile na přeboru ČOS v atletice

družstvo přípravky žákyň ve složení:

Sára Erbenová, Monika Fišerová, Tereza Hulíková, Dominika Horníková, Erika Kubíková, Jana Špatenková, Karolína Vognarová a Jirousková Barbora – za zisk bronzových medailí na Krajském přeboru družstev

družstvo přípravky žáků ve složení:

Jakub Mikyska, Matěj Poličanský, Daniel Hojný, Filip Vlček, Jakub Grus, Simon Rajsner – za zisk bronzových medailí na Krajském přeboru družstev

družstvo ml. žákyň ve složení:
Sára Erbenová, Magdalena Fišerová, Monika Fišerová, Jana Hynková, Jana Holubcová, Dominika Horníková, Tereza Hulíková, Eva Špatenková, Jana Špatenková, Karolína Vognarová, Aneta Černohubová, Sára Černá, Iva Berkyová,Erika Kubíková – stříbrné medaile

družstvo st. žákyň ve složení:

Vanessa Godárová, Dominika Hysková, Jana Hynková, Eva Špatenková, Sára Černá, Iva Berkyová, Magdaléna Fišerová – bronzové medaile

za dobré výsledky na krajských přeborech v atletice

Vojtěch Hojný, Kristián Hráský, Kateřina Holubcová, Adéla Rutrlová, Erik Motal, Kateřina Kubíčková, Denisa Chytráčková, Jakub Flégl,

Oddíl trampolín:

Tomáš Větvička a Josef Drtina – medailisté Českého poháru ve skocích na trampolíně

Oddíl všestrannosti:

všichni cvičenci, kteří nacvičovali na XV. všesokolský slet a výborně reprezentovali naši sokolskou jednotu

zvláštní poděkování patří dospělým i dětem, kteří na všech sokolských akcích roku 2012 nosili historické sokolské kroje, a tím přispěli ke slavnostnějšímu rázu akcí.

V letošním roce bychom rádi ocenili také práci našich cvičitelů a trenérů, bez kterých by takovéto úspěchy nebyly možné:

Ocenění převzali tito trenéři a cvičitelé:

Za oddíl gymnastiky žákyň: Ilona Petráčová, Jana Šedivá, Andrea Erbenová a Radka Hulíková

Za oddíl gymnastiky žáků: Pavlína Špatenková, Jana Sixtová a Jiří Hotový

Za oddíl atletiky: Miroslav Špatenka

Za oddíl trampolín: Jaromír Bek a Josef Jiráček

Za oddíl florbalu: Jiří Damianidis, Michal Kavan

Za nácvik na XV. všesokolský slet:

Lilian Špatenková, Jitka Karešová, Stanislava Lokvencová, Jana Kučerová, Pavlína Špatenková, Jana Sixtová, Dagmar Lárová, Lucie Fišerová, Andrea Erbenová, Radka Hulíková, Věra Pavlátová

Za práci v táborové kuchyni a při akcích Sokola:

Stanislava Lokvencová, Alena Nováková, Soňa Sochorová

Za činovnickou práci:

Anna Motalová, Jiří Damianidis, Stanislava Lokvencová, Eva Bartošková, Ondřej Veverka, Jarmila Pivcová


Související články


Index | Fórum | Historie | Rozvrh | Akce | Oddíly všestrannosti | Sportovní oddíly | Rekonstrukce tělocvičny | Kontakt