Znak sokola
Dnes je pondělí 26. října 2020
a svátek slaví Erik, zítra slaví svátek Šarlota, Zoja a Zoe.

Tělocvičná jednota
SOKOL Dvůr Králové nad Labem
Jste 7010458. návštěvník našich stránek.
--> Vstup na ADMINISTRACI.

©Peca 2002

Odkazy:
Sokol.cz
ČOS
Župa Podkrkonošská

Turistické informační centrum
Královéhradecký kraj
RADIOKING.cz

Aktuality


7. 1. 2019 - Ukončení roku v oddíle trampolín
Skokané na trampolíně Sokola Dvůr Králové se sešli na ukončení a zhodnocení roku 2018. Předvedli rodičům a dalším zájemcům o trampolíny svoje sestavy, které skákali na závodech během roku. Naši závodníci dosáhli dobrých výsledků. Například v Českém poháru, kde nás reprezentovali Erik Motal, Tobiáš Kulveit a v posledních dvou závodech Bára Schejbalová, Anna Puhlovská, Linda Hermanová a Adéla Hermanová. Na MR žactva pak obsadil pěkné 5. místo T. Kulveit. Na MR juniorů a Mezinárodním závodě přátelství (závod OH nadějí) nás reprezentoval E. Motal. Na Českém závodě věkových skupin v kategorii 15-16 let zvítězila naše dvojice A. Puhlovská - A. Hermanová. Tato dvojice také dostala ocenění od sportovní komise ČUS Královehradeckého kraje sportovec roku, které jí bylo předáno při této příležitosti. Ostatní závodníci, kteří nás reprezentovali na závodech, obdrželi knihu o Všesokolském sletu a drobné odměny. Fota z našich akcí najdete na http://trampolinydvurkralove.rajce.idnes.cz


9. 12. 2018 - Žákovské mistrovství České republiky ve skocích na trampolíně
Tento závod se konal 8. 12. v Šestajovicích. Kvalifikační limit splnili dva naši závodníci. Závodu se ale nezúčastnil pro nemoc Erik Motal a tak naše synchronní dvojice nemohla obhajovat loňské vítězství. V kategorii ml. žáků nezklamal Tobiáš Kulveit, postoupil do finále a obsadil pěkné 5. místo.


9. 12. 2018 - Závěrečný závod Českého poháru ve skocích na trampolíně a závod o Skokana Liberce
Poslední pohárový závod a celkové výsledky za rok 2018. Dobré výkony dalších našich závodníků v Liberci.


24. 11. 2018 - Chlapecká družstva Sokola Dvůr Králové n. L.
V sobotu 24. listopadu soutěžila chlapecká družstva na malé oblasti v Brně v soutěži Malý Team Gym. Podívejte se, jak to klukům šlo.


6. 11. 2018 - Připomenutí významné osobnosti Královédvorska
8. listopadu si připomeneme jedno významné výročí. Uplyne totiž 145 let od narození neprávem pozapomenuté osobnosti Královédvorska, řídícího učitele bývalé chlapecké školy ve Dvoře Králové nad Labem a zasloužilého sokolského pracovníka, cvičitele i činovníka, náčelníka jednoty Sokol ve Dvoře Králové a především náčelníka župy Podkrkonošské Jiráskovy. Ladislav Měšťan se narodil 8. listopadu 1873 v Šárovcově Lhotě, okres Hořice. Absolvoval obecnou a měšťanskou školu v Hořicích, a poté nižší reálku a učitelský ústav v Jičíně. Svoji učitelskou dráhu začal v Jaroměři, kde také v roce 1892 vstoupil do Sokola. V roce 1896 byl přeložen na obecnou a měšťanskou školu chlapeckou ve Dvoře Králové n. L., kde se stal později řídícím učitelem. Jeho příchod do našeho města byl velký přínosem nejen pro královédvorské školství, ale hlavně pro zdejší sokolskou jednotu. Do královédvorského Sokola vstoupil ihned v roce 1896. Již v roce 1897 byl přijat do cvičitelského sboru a v následujícím roce byl zvolen místonáčelníkem. V roce 1900 byl zvolen náčelníkem jednoty a v této funkci setrval až do komunistického převratu v roce 1948. L. Měšťan však nepracoval pouze ve funkcích v mateřské jednotě, ale také na župě. V roce 1905 se stal náměstkem náčelníka župy a často zastupoval župního náčelníka při vedení župy na schůzích ČOS. Od roku1908 byl župním náčelníkem až do zrušení žup v roce 1949. Za náčelníka byl považován i v těžkých letech během německé okupace, kdy byl Sokol násilně zrušen. L. Měštan se zasloužil o to, že již v roce 1899 vznikl v královédvorské jednotě ženský odbor, který vedl, a sestavil také řadu cvičebních hodin pro různá odvětví ženského tělocviku (mnohá z nich byla vytištěna v Sokolských přílohách krajských časopisů). Od roku 1897 se datují počátky lyžařství u nás. L. Měšťan byl jedním z prvních královédvorských lyžařů - zavedl tento sport i do Sokola. V roce 1900 měla jednota 40 lyžařů. L. Měšťan propagoval také plavání, organizoval plavecké školy a závody. Byl vytrvalým turistou. Vedl výlety do Krkonoš, na Slovensko, do Vysokých Tater, účastnil se všech zájezdů ČOS v Čechách i na Moravě i všech výprav slovanských do Lublaně, Zagrebu, Bělehradu, Bulharska, Černé Hory i jinam. V dobách, kdy rakouské úřady právem Sokolu nedůvěřovaly a nechtěly mu svěřit výchovu mládeže, se snažil o to, aby české děti mohly cvičit v Sokole. ČOS vyslala na žádost dubrovnického Sokola L. Měšťana, aby řídil tamní slet. Měšťan nacvičil společná župní cvičení pro zvláštní vystoupení jednoty dubrovnické a cvičení o sletu řídil. Vzhledem k tomu, že to bylo ještě za Rakouska, které se chystalo k zákeřnému přepadu Jihoslovanů, musíme uznat, že k tomu bylo potřeba mnoho odvahy pro českého učitele. Ladislav Měšťan vedl jednotu v dobách dobrých i zlých. Za 1. světové války, kdy postupně činnost Sokola skomírala a sokolovna se přeměnila v lazaret, za první republiky, kdy došlo k nebývalému rozkvětu Sokola. Vedl župu na všech sletech v Praze. A také v době soumraku nad naší republikou i za okupace. Jako župní činovník byl v noci z 8. na 9. října zatčen gestapem a vězněn. Posléze propuštěn, protože mu bylo již přes 60 let. Po válce, kdy by si jako sedmdesátník již zasloužil odpočinek, pracoval v Sokole nadále, aby pomohl nahradit prázdná místa po popravených a umučených bratřích. Bratr Josef Schejbal, se kterým se počítalo jako s jeho možným nástupcem, byl popraven za heydrichiády. Proto Měšťan vedl župu na sletu ještě i v roce 1948. Po zrušení Sokola se již sokolské práce neúčastnil a přestěhoval se do Prahy. Zemřel v Praze 14. ledna 1958 ve věku 84 let Práce, kterou vykonal Br. Měšťan za více než 50 let pro Sokol, je obrovská a velmi záslužná a jedinou odměnou za ni mu vždy byla úcta a vděčnost jeho přečetných přátel. Prokažme mu dnes poctu tím, že jeho osoba nebude zapomenuta! Osobnost náčelníka Ladislava Měšťana je připomenuta také v knize o osudech sokolů za druhé světové války Nebylo jim souzeno žít. Podle kroniky zpracovala P. Špatenková


4. 11. 2018 - Vyšla kniha o sokolském odboji v našem kraji
V říjnu vyšla kniha Nebylo jim souzeno žít, která se zabývá osudy sokolů ze župy Podkrkonošské za 2. světové války. Knihu zakoupíte v knihkupectví u Veselých.


6. 10. 2018 - Podzvičinský skokánek
Dne 6. 10. 2018 se v naší tělocvičně konal závod ve skocích na trampolíně.


3. 9. 2018 - Už brzy vyjde kniha o sokolském odboji v našem regionu!
Začátkem října se můžete těšit na knihu o sokolském odboji v našem regionu. Na stránkách knihy ožije více než 160 příběhů sokolů z našeho kraje. Vrátíme se do doby druhé světové války a budeme objevovat zapomenuté příběhy odvahy i zrady.


31. 8. 2018 - Začínáme cvičit!!!
Podívejte se, kdy začíná cvičit váš oddíl. těšíme se na Vás!


10. 6. 2018 - Ježkov 2018 - poslední volné dívčí místo
Na tábor Ježkov 2018 nabízíme poslední volné dívčí místo. Více informací na taborjezkov@gmail.com


3. 6. 2018 - Skokané na trampolíně se úspěšně zúčastnili dalších závodů.
Skokan Odolky, Český závod věkových skupin a 3. závod Českého poháru zde všude nás úspěšně reprezentovali naši závodníci


23. 5. 2018 - Dlaší fotografie ze župního sletu
Zde najdete fotografie ze župního sletu, které nafotil P. Tomek.


22. 5. 2018 - Reportáž ze župního sletu
V této reportáži najdete nejen fotky a informace, ale také videoreportáž ze sletu, kterou natočil pan Erlebach. Nenechte si ujít!


22. 5. 2018 - Fotografie ze sletu župy Podkrkonošské Jiráskovy
V sobotu 19. května se konal ve Dvoře Králové slet župy Podkrkonošské Jiráskovy. Po dlouhých 18 letech získal Sokol Dvůr Králové možnost pořádat župní slet. Cvičilo na něm takřka 500 cvičenců, kterým přišlo zatleskat přes 400 diváků. Nejstaršími diváky byli bývalá cvičitelka a činovnice Sokola sestra Ludmila Vítová a bývalý praporečník bratr Luděk Kleander. Sletové vystoupení se vydařilo, cvičenci spolu s diváky vytvořili skvělou atmosféru. Nyní se již těšíme na Krajský slet v Hradci Králové, který se bude konat v neděli 3. června.


22. 5. 2018 - Fotografie ze sletových dopoledních zkoušek
Fotograf Jan Frýzl zachytil dopolední zkoušky na sobotním sletu župy Podkrkonošské Jiráskovy.


29. 4. 2018 - Video z MČR v Team Gym
Zajímá vás, jak si vedly naše gymnastky na mistrovství ČR v Team Gym? Podívejte se.


29. 4. 2018 - 19. května se bude ve Dvoře Králové konat sokolský slet župy Podkrkonošské - Jiráskovy
Už 19. května se bude v našem městě konat velká sokolská akce, slet župy Podkrkonošské - Jiráskovy. Přes pět stovek cvičenců se představí fanouškům hromadných vystoupení. Těšíme se i na vás!


29. 4. 2018 - Bronzové medaile z MČR v team Gym!!!
Družstvo našich děvčat vybojovalo na konci dubna bronzové medaile z mistrovství České republiky v Team Gym, na stříbrné medaile jim chybělo 0,15 bodu. Medaile je pro královédvorskou gymnastiku velkým úspěchem. Všem děvčatům a trenérkám blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci našeho Sokola.


24. 4. 2018 - Nabídka pro diváky sletu
Župa nabízí zprostředkování cesty na XVI. všesokolský slet.


13. 4. 2018 - Ježkov 2018 - konec přihlašování
Již v neděli 15. 4. 2018 ve 20:00 končí přihlašování na sokolský tábor Ježkov 2018.Index | Fórum | Historie | Rozvrh | Akce | Oddíly všestrannosti | Sportovní oddíly | Rekonstrukce tělocvičny | Kontakt