Znak sokola
Dnes je čtvrtek 2. dubna 2020
a svátek slaví Erika, zítra slaví svátek Richard.

Tělocvičná jednota
SOKOL Dvůr Králové nad Labem
Jste 4246935. návštěvník našich stránek.
--> Vstup na ADMINISTRACI.

©Peca 2002

Odkazy:
Sokol.cz
ČOS
Župa Podkrkonošská

Turistické informační centrum
Královéhradecký kraj
RADIOKING.cz

Aktuality


3. 2. 2017 - Vzpomínka na vydařenou akci
V prosinci připravili cvičitelé pro děti Vánoční karneval. Této akce se zúčastnila téměř stovka dětí. Podívejte se, jak si tento karneval sokolíci užili.


3. 2. 2017 - Naši výškaři soutěžili
Před Vánocemi připravil oddíl atletiky pro všechny skokany do výšky oblíbenou soutěž sokolská laťka. Přišlo 32 závodníků. Závod se vyvíjel zajímavě, malé děti začínaly na výšce 80 cm, nejstarší závodník končil na výšce 160 cm. A jak tedy závod dopadl? Kategorie I.: 1. Sárka Jáklová 96 cm, 2. Terezka Grusová 96 cm, 3. Anetka Erenová 93 cm, 4. Míša Lukáš 90 cm, 5. Kua Schreiber 85 cm, 6. Lucka Dušánková 85 cm, 7. Káťa Schreiberová 85 cm a 8. kája Lukášová 85 cm. Kategorie II.: 1. Bára Síbrová 123 cm, 2. Adélka Rutrlová 123 cm, 3. Máťa Kubíček 122 cm, 4. Pája Rausa 120 cm, 5. Verča hryb 99 cm, 6. Deniska Krákorová 96 cm, 7. Leonka Fišerová 90 cm. Kategorie III.: 1 Sárka Erbenová 141 cm, 2. Anička Dušánková 141 cm, 3. Nátka Chroboková 138 cm, 4. Ondra Schreiber 138 cm, 5. Tomáš Mencl 135 cm, 6. - 7. Káťa Kubíčková a Kuba Grus 126 cm, 8. Alex Paták 126 cm, 9. Evča Dušánková 126 cm, 10. Tonda Mostecký 123 cm, 11. Kryštof Kučera 120 cm, 12. káťa Kučerová 100 cm. Kategorie IV.: 1. Nik Erben 155 cm, 2. Monča Fišerová 141 cm, 3. Matěj Poličanský141 cm, 4. Dan Hojný 141 cm, 5. Evča Špatenková 130 cm Vítězové obdrželi medaile a diplomy, všichni závodníci pak dostali sladkou odměnu. Všem závodníkům blahopřejeme k dosaženým výkonům a organizátorům děkujeme za přípravu pěkného závodu.


30. 1. 2017 - Gymnastické družstvo chlapců vybojovalo stříbro
Gymnastické družstvo chlapců Sokola Dvůr Králové n. L. vybojovalo na přeboru Čech v Malém Team Gymu v Praze výborné stříbrné medaile. Všem závodníkům i trenérům blahopřejeme! Podívejte se na fotografie Jany Sixtové.


30. 1. 2017 - Vzpomínka na Mikuláše v Sokole
Se zpožděním vám nabízíme video z Mikulášských hodin 2016 v Sokole.


30. 1. 2017 - Tři medaile z přeboru župy ve sjezdovém lyžování
V sobotu 28. 1. se konal přebor župy Podkrkonošské Jiráskovy ve sjezdovém lyžování. V pětačtyřicetičlenném poli měla naše jednota šest závodníků. Nejlépe se dařilo Jakubu Fléglovi a Evě Dušánkové, kteří své kategorie vyhráli, Matěj Flégl vybojoval stříbrnou medaili, J. Grus a Martin Flégl skončili na 4. místě a R. Fléglová byla 5. Všem závodníkům děkujeme za skvělé výkony a reprezentaci naší jednoty, která díky nim nechyběla ani v tomto sportovním odvětví! Podívejte se na fotky, které nafotila Radka Fléglová.


17. 1. 2017 - Promítání tábora Ježkov 2016 - Zlatá horečka
V neděli 19. února 2017 se od 14:00 do 19:00 uskuteční tradiční setkání účastníků tábora 2016, v rámci kterého budeme promítat video z tohoto tábora. V průběhu setkání proběhne také odtajnění etapové hry pro rok 2017 a budou zde k dostání informace pro přihlašování na následující tábor, který proběhne v termínu 15. 7. - 28. 7. 2017. Na setkání si, prosím, přineste přezůvky, svačinu, pití a sportovní oblečení. Akce je vhodná i pro nové zájemce o tábor.


7. 1. 2017 - Rozloučení se sestrou Janou Pušovou
Dnes se konalo v evangelickém kostele rozloučení se sestrou Janou Pušovou. Přišli se s ní rozloučit nejen evangelíci, ale také bývali spolupracovníci ze ZŠ Strž a sokolové. Pan farář Aleš Mostecký, který rozloučení připravil, se se sestrou Pušovou rozloučil jménem všech jmenovaných, přítomní věnovali zesnulé tichou modlitbu. Na místě, na kterém v kostele sedávala byla položená květina a zapálená svíčka. Jako poslední zazněla píseň, kterou si sestra Pušová nechávala zprívat při svých narozeninách. Tuto píseň uslyšíte v malé videu, které vzniklo z fotografií pořízených dnes odpoledne. Děkujeme evangelické církvi za uspořádání tohoto důstojného rozloučení!


3. 1. 2017 - Sestra Alena Doležalová slaví jubileum
Dnes bychom rádi popřáli ke krásnému životnímu jubileu naší cvičence, sestře Aleně Doležalové. Sestra Doležalová se svým manželem Zdeňkem se po roce 1990 zapojili do práce v obnoveném Sokole a také díky nim se podařilo nastartovat novou éru královédvorského Sokola. Alena se zapojila do cvičení předškolních dětí, kde po mnoho let pracovala jako cvičitelka, Zdeněk se stal starostou jednoty. Za jeho působení se podařilo přestavět naši sokolovnu. Tento úkol byl nelehký a stál Zdeňka mnoho úsilí. Alena ho vždy věrně podporovala a se samozřejmostí přiložila ruku k dílu všude, kde bylo potřeba. Na brigádách na sokolském tábořišti Ježkov, při bourání starých šaten v sokolovně. Zdeněk působil také jako předseda zábavního odboru a dal podnět k obnovení sokolských šibřinek. Na ty troje šibřinky, které se uskutečnily před rekonstrukcí sokolovny, moc rádi vzpomínáme. A také na sokolské zabíjačky, které se konaly na Ježkově a všechny další akce, kterých se Doležalovi zúčastnili a hlavně byli jejich hybnou silou. Doležalovi pravidelně nacvičovali na slety, také se účastnili nácviků České i Moravské besedy, vždy bylo s nimi veselo. Po předčasném Zdeňkově odchodu Alena nadále pracovala v Sokole a také se zapojila do kroužku sokolských turistů pod vedením manželů Jelínkových. Dnes stále navštěvuje cvičení v oddílech seniorů a zdravotního tělocviku. Všechno nejlepší a hodně zdraví a elánu do dalších let přejí sestře Aleně sokolové.


30. 12. 2016 - Vánoční závod ve skoku vysokém
Před Vánocemi uspořádal oddíl atletiky Sokola Dvůr Králové závod ve skoku vysokém Vánoční laťku pro naše cvičence. Přišlo 32 závodníků. Závod se vyvíjel zajímavě, malé děti začínaly na výšce 80 cm, nejstarší závodník končil na výšce 160 cm. A jak tedy závod dopadl? Kategorie I.: 1. Sárka Jáklová 96 cm, 2. Terezka Grusová 96 cm, 3. Anetka Erenová 93 cm, 4. Míša Lukáš 90 cm, 5. Kua Schreiber 85 cm, 6. Lucka Dušánková 85 cm, 7. Káťa Schreiberová 85 cm a 8. kája Lukášová 85 cm. Kategorie II.: 1. Bára Síbrová 123 cm, 2. Adélka Rutrlová 123 cm, 3. Máťa Kubíček 122 cm, 4. Pája Rausa 120 cm, 5. Verča hryb 99 cm, 6. Deniska Krákorová 96 cm, 7. Leonka Fišerová 90 cm. Kategorie III.: 1 Sárka Erbenová 141 cm, 2. Anička Dušánková 141 cm, 3. Nátka Chroboková 138 cm, 4. Ondra Schreiber 138 cm, 5. Tomáš Mencl 135 cm, 6. - 7. Káťa Kubíčková a Kuba Grus 126 cm, 8. Alex Paták 126 cm, 9. Evča Dušánková 126 cm, 10. Tonda Mostecký 123 cm, 11. Kryštof Kučera 120 cm, 12. káťa Kučerová 100 cm. Kategorie IV.: 1. Nik Erben 155 cm, 2. Monča Fišerová 141 cm, 3. Matěj Poličanský141 cm, 4. Dan Hojný 141 cm, 5. Evča Špatenková 130 cm Vítězové obdrželi medaile a diplomy, všichni závodníci pak dostali sladkou odměnu. Všem závodníkům blahopřejeme k dosaženým výkonům a organizátorům děkujeme za přípravu pěkného závodu.


28. 12. 2016 - Poděkování Královéhradeckému kraji
Díky dotaci z Královéhradeckého kraje na pravidelnou celoroční sportovní činnost dětí se nám podařilo získat nové cvičební vybavení. Děkujeme tímto Královéhradeckému kraji za podporu sokolského sportu!


19. 12. 2016 - Sokolské řady opustila sestra Jana Pušová
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že naše řady opustila věrná sokolka, sestra Mgr. Jana Pušová. Sestra Pušová cvičila v Sokole od dětství a ve cvičení pokračovala i po jeho násilné likvidaci. Oblíbila si zejména cvičení v hromadných skladbách, ve kterých vystupovala jak na spartakiádách i na sletech. Po obnovení Sokola v roce 1990 se ihned zapojila do sokolské činnosti a vykonávala funkci vzdělavatelky. Mnohokrát reprezentovala Sokol na různých akcích v sokolském kroji, ať to byly vzpomínkové akce k 8. květnu nebo 28. říjnu, sázení sokolské lípy nebo sletové průvody. Nejlépe se cítila v oddíle žen, kam si chodila nejen zacvičit a relaxovat po práci, ale účastnila se různých akcí, které ženy připravily. Absolvovala s nadšením výlety, zájezdy, veřejná vystoupení, slety, průvody, šibřinky a další sokolské aktivity. Po mnoho let bojovala se zákeřnou nemocí, přes nepřízeň osudu se nepodala a znovu a znovu se vracela do sokolovny, aby načerpala v kruhu cvičenek novou energii do další bitvy. Vyhrát boj se bohužel sestře Janě nepodařilo. Zemřela ve čtvrtek 15. prosince. Její značka v sokolovně a na cvičišti osiřela. Přesto pro nás zůstane Jana navždy vzorem nesmírné houževnatosti a odhodlanosti poprat se s osudem, neztrácet optimismus a víru v lepší budoucnost. Čest její památce! Výbor Sokola


13. 12. 2016 - Vánoční karneval ukončil podzimní část sokolské sezóny
Letošní vánoční karneval se vydařil. Na devadesát dětí si přišlo užít do tělocvičny vánoční atmosféru. Děkujeme všem pomocníkům z řad atletů a gymnastů, kteří odvedli kus dobré práce. Nejen, že se perfektně zhostili svých stanovišť, ale také se moc pěkně chovali k dětem a dodali karnevalu prima náladu. Děti si zatancovaly, užily si různé atrakce, zazpívaly si u vánočního stromku. Všem přejeme krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí do nového roku!


5. 12. 2016 - Skokané na trampolíně absolvovali v posledních dvou týdnech tři významné závody
Prvním byl Český závod věkových skupin v Dolní Bečvě, další dva pak Mistrovství České republiky žactva a Přebor ČOS, které se konaly ve Dvoře Králové a naši zástupci si vedli výborně. Opět, po několika letech, máme nejlepší synchronní dvojici v ČR za rok 2016 v kategorii chlapců 9 - 10 let. Jsou to Tobiáš Kulveit a Jakub Kňákal, přeborníkem ČOS v mladších žácích se stal Erik Motal.Na Mistrovství České republiky vybojovala naše dvojice žáků T.Kulveit a E. Motal stříbrné medaile.


30. 11. 2016 - Pozvánka na Žákovské mistrovství ČR a Přebor ČOS ve skocích na trampolíně
TJ Sokol Dvůr Králové pořádá v sobotu 3. 12. Žákovské mistrovství ČR a v neděli 4. 12. Přebor ČOS ve skocích na trampolíně. Akce se konají ve sportovní hale na Wolkerově nábřeží.


28. 11. 2016 - Fotgrafie z oblastního přeboru v Team Gym
V sobotu se konal v královédvorské sokolovně oblastní přebor v Team Gym. Naše družstva Junior I. a Junior II. vybojovala stříbrné medaile. Družstvo mini získalo bronz. Tria se podělila o všechny cenné kovy.


19. 11. 2016 - Oblastní přebor v Team Gym se koná již v sobotu 26. 11.
Přijďte podpořit naše závodníky na oblastní přebor v TG, který se koná v sobotu 26. listopadu od 12 hodin v královédvorské sokolovně.


16. 11. 2016 - Odměna pro závodníky
V sobotu 12. listopadu připravili vedoucí pro děti z oddílů všestrannosti, atletiky a sportovní gymnastiky Párty za odměnu. Tato akce byla již po čtvrté odměnou těm, kteří po celý rok reprezentují Sokol na různých akcích, soutěžích a závodech. Pobavit se přišlo 70 dětí ve věku od 6 do 17 let. Odpoledne se učily sebeobraně pod vedením oddílů Systema Trutnov z. s. - Bojová umění a ze Self defence team DK. Následovala večerní hra a potom již očekávaná diskotéka. Víkend se vydařil a nezbývá než poděkovat všem, kteří se na přípravě a organizaci podíleli.


7. 11. 2016 - Výsledky desetiboje
Podívejte se na výsledky desetiboje.


7. 11. 2016 - Župní desetiboj přinesl našim barvám 20 medailí!
Dvacet medailí pro Sokol Dvůr Králové! To je skvělý úspěch našich závodníků. Připravili se na závod dobře. Nejen medaile, ale i mnoho výborných výkonů a skvělých umístění dosáhli všichni královédvorští, kterých nastoupilo k závodu 65. Blahopřejeme a děkujeme za super reprezentaci jednoty i za parádní prezentaci naší práce. Pochvalu si zaslouží také všichni rozhodčí z řad dospělých, ale i našich odchovanců. Všichni, kteří přišli pomoci nám udělali velkou radost.


7. 11. 2016 - Video ze župního desetiboje
V sobotu 5. listopadu se konal župní desetiboj za účasti 135 závodníků ze sedmi sokolských jednot. Podívejte se na sestřih z bojů o nejlepšího desetibojaře.Index | Fórum | Historie | Rozvrh | Akce | Oddíly všestrannosti | Sportovní oddíly | Rekonstrukce tělocvičny | Kontakt