Znak sokola
Dnes je čtvrtek 30. října 2014
a svátek slaví Tadeáš, zítra slaví svátek Štěpánka.
1. 11. 2014 - Župní přebor v desetiboji

Tělocvičná jednota
SOKOL Dvůr Králové nad Labem
Jste 425535. návštěvník našich stránek.

--> Vstup na ADMINISTRACI.

©Peca 2002

Odkazy:
Sokol.cz
ČOS
Župa Podkrkonošská

Turistické informační centrum
PRO-FOTO.cz

Aktuality


29. 10. 2014 - Svatba v Sokole
Naše dlouholetá cvičenka, cvičitelka, trenérka a rozhodčí Jitka Neumannová se v pondělí 27. října vdala. U toho jsme nemohli chybět!


29. 10. 2014 - Připomeňte si atmosféru šibřinek Na divokém Západě
Na jaře letošního roku se konaly dětské šibřinky na téma Na divokém Západě. Pojďte si připomenout skvělou atmosféru, která je provázela.


29. 10. 2014 - Parkouristé na šibřinkách
Na šibřinkách vystoupili také parkouristé.


29. 10. 2014 - Další video ze šibřinek
Na šibřinkách nevystoupili jen dospělí, ale také gymnasté a gymnastky a žactvo z atletiky a všestrannosti zatancovalo country tanec.


28. 10. 2014 - Vracíme se obrazem k letošním úspěšným dětským šibřinkám
Letošní šibřinky Na divokém Západě se vydařily a jsou dávno minulostí. Několikrát se k nim však ještě vrátíme obrazem. Jako první nabízíme skvělé vystoupení našich barových tanečnic, které se setkalo s velkým ohlasem. Přejeme dobrou zábavu!


28. 10. 2014 - 4. Český a Žákovský pohár 2014 a Mistrovství České republiky družstev
Oba tyto závody se konaly v Liberci a to 18. a 19. 10.


28. 10. 2014 - Soustředění oddílů trampolín 2014
Soustředění našeho oddílů trampolín se uskutečnilo v naší tělocvičně od 28. 6. do 4. 7. 2014


28. 10. 2014 - Mistrovství České republiky juniorů a seniorů 2014
Dva naši závodníci se zúčastnili mistrovství, které se konalo v Praze.


13. 10. 2014 - A ještě jedna reportáž k 8. 10.
Jsme rádi, že ČT věnovala našemu Památnému dni pozornost ve svém zpravodajství.


13. 10. 2014 - Česká televize k Památnému sokolskému dni
Podívejte se na reportáž České televize k Památnému dni Sokola.


10. 10. 2014 - Podívejte se na video z Večera sokolských světel
Podívejte se na video z Večera sokolských světel.


9. 10. 2014 - Vydařená akce k Památnému dnu Sokola
Na akci k Památnému dni Sokola se sešla stovka účastníků. Děti společně s dospělými poslali po Labi devadesát lodiček se svíčkami. Světélka symbolizovala duše sokolů, kteří přišli o život za války. A nejen svíčky zářily ten večer na břehu Labe. Zářily i oči dětí, které pozorovaly, zda lodičky doplují až k lávce a budou pokračovat dál ve své cestě. Na závěr se všichni zastavili u pomníku u sokolovny, aby zapálili svíčky a položili květiny. Celou akci ukončila česká státní hymna. Děkujeme všem, kteří si přišli připomenout 8. říjen a naše bratry sokoly, kteří hrdě nesli a uskutečňovali myšlenky národní hrdosti, sounáležitosti a bratrství. Cvičitelé a činovníci Sokola.


8. 10. 2014 - Česká obec sokolská si připomněla Památný den Sokola
Přečtěte si, jak si připomnělo Památný den ústředí Sokola.


8. 10. 2014 - Naši nejmladší úspěšní na vícebojích přípravek
Poslední atletický závod v letošním roce patřil vícebojům přípravek. Na start jsme postavili 24 našich závodníků, byli jsme zvědavi, jak se jim bude dařit. V žákovských kategoriích obsadil v ročníku 2005 Simon Rajsner 3. místo, v ročníku 2004 byl Ondra Schreiber 1. a Jakub Grus 3. a v celkovém hodnocení obsadil Riky Hráský skvělé 2. místo. Mezi děvčaty získala v ročníku 2007 Adélka Sedláčková 2. místo, v ročníku 2004 zvítězila Kateřina Holubcová a v celkovém hodnocení vybojovala zlato a přebornický titul Sára Erbenová a stříbro K. Holubcová. Všem vítězům blahopřejeme a děkujeme věem závodníkům za skvělé výkony, kterými reprezentovali náš oddíl.


7. 10. 2014 - Pozvánka na Večer sokolských světel
Podívejte se na krátkou pozvánku na večer sokolských světel, který se bude konat ve středu 8. října. Přijďte v 17.45 k sokolovně.


6. 10. 2014 - 8. 10. Památný den Sokola
Česká obec sokolská připomíná 8. říjen za Památný den Sokola. „Smyslem památného dne je připomenout osudový rok 1941, kdy se sokolská organizace ocitla na pokraji své existence,“ uvádí Michal Doležel, člen předsednictva vzdělavatelského odboru České obce sokolské. Památný den Sokola odkazuje k roku 1941, kdy v noci ze 7. na 8. října proběhla tzv. „Akce Sokol“ (Aktion Sokol), při níž bylo gestapem zatčeno asi 900 čelních představitelů sokolské organizace, kteří byli následně vyslýcháni, mučeni a poté deportováni do koncentračního tábora Terezín a odtud do Osvětimi. „Představitelé nacistické okupační moci si velmi dobře uvědomovali význam, úlohu a postavení Sokola v životě českého národa. Čelní funkcionáři Československé obce sokolské, sokolských žup i jednot byli preventivně zatýkáni a vyslýcháni již krátce po vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Rozhodující a poslední úder proti sokolské organizaci přišel v roce 1941 po jmenování Reinharda Heydricha zastupujícím říšským protektorem,“ uvádí Doležel. Heydrich systematicky likvidoval českou společenskou a vědeckou elitu a české spolky. Sokol byl pro něj logicky úhlavním nepřítelem. Po zatčení představitelů Sokola vydal 8. října Heydrich výměr, kterým Československou obec sokolskou oficiálně rozpustil: Spolek „Česká obec sokolská“ se sídlem v Praze a jeho členská sdružení, odbočky, a přičleněné organizace se tímto rozpouštějí. Jmění této organizace bylo…zabaveno… toto opatření nabude účinnosti uveřejnění v „Der Neue Tag, (přesný opis z Heydrichova výměru). “V době, kdy byl výnos o rozpuštění sokolské organizace oficiálně publikován v denním tisku, bylo již celé vedení ČOS, společně s nejvyššími funkcionáři jednotlivých žup (z každé sokolské župy bylo zatčeno celé předsednictvo, minimálně však 7 osob) a některých jednot uvězněno v Malé pevnosti Terezín," uvádí Doležel. Sokolové během svého pobytu v Terezíně pracovali na různých místech v okolí tábora. Zejména na stavbě silnice vedoucí souběžně z železnicí z Ústí nad Labem do Velkého Března. Terezínský a osvětimský vězeň Rudolf Barta nazýval cestu „sokolskou silnicí“. V krátké vzpomínce píše " …zde tekla prvá naše krev. Nikoliv ještě v důsledku bití, jako později v Osvětimi a jiných táborech, nýbrž z rozdrásaných rukou, nezvyklých přehazovati velké a těžké ostré kameny. Sami jsme je lámali, sami vozili a kladli. Osvědčilo se, že jsem vyučený kameník i dlaždič, v mnohém šlo sobě i jiným těžkou práci usnadniti." Dne 14. ledna 1942 byla většina sokolů transportována do koncentračního tábora v Osvětimi. Jen hrstka z nich byla propuštěna na svobodu. „V noci ze 14. na 15. ledna 1942 hnal se zemí českou a moravskoslezskou za třeskutého mrazu směrem k Polsku rychlovlak, který vezl do koncentračního tábora v Osvětimi téměř celé sokolské vedení. Naposledy tehdy bylo pohromadě předsednictvo ČOS, náčelnictvo a vzdělávací předsednictvo ČOS a činovníci sokolských žup. Nikdy se již v tomto složení znovu nesešli,“ zdůraznil v poválečné vzpomínce starosta ČOS Antonín Hřebík. Životní podmínky v koncentračním táboře byly katastrofální. Následkem toho dosahovala úmrtnost sokolů v prvních měsících šokujících čísel. Jan Husták ve Vzpomínkách uvádí, že již tři dny po příjezdu umírali první sokolové. Vězně likvidovala krutá a dlouhá zima roku 1942. Veliký teploměr umístěný na baráku koníren běžně ukazoval mezi –20°C až –30°C. Mráz způsoboval nehojící se omrzliny. V dubnu 1942 vypukla v koncentračním táboře epidemie skvrnitého tyfu. Následkem toho zahynul značný počet sokolů. I přesto se věznění sokolové dokázali navzájem povzbuzovat a dodávat si sílu k přežití. Před večerními apely se někteří sokolové scházeli před blokem č. 25, kde hovořili o budoucnosti Sokola po válce. Především mravní síla bývalého starosty ČOS Stanislava Bukovského silně působila na ostatní spoluvězně. František Beneš v posmrtné vzpomínce na S. Bukovského uvádí: "Mluvili jsme též často o Sokole, o jeho vývoji a cílech v budoucnu – až přijde den. O Sokol neměl strachu. Důvěřoval, že přečká a vyjde ze všech bojů a útrap.“ Začátkem června 1942 byli někteří sokolové propuštěni, zbývající sokolové byli v následujících týdnech většinou posláni do plynových komor. Sokolové byli do jednoho z nejhorších koncentračních táborů převezeni za jediným účelem, kterým byla jejich fyzická likvidace. Podle neúplné statistiky z konce roku 1945 bylo v letech 1939 – 1945 vězněno 11 611 členů ČOS, z toho popraveno 1212. V důsledku válečných útrap zemřelo dalších 2176 mužů a žen. „Sokol byl nejnebezpečnější protistátní organizací. To jsem nemohl trpět. To by byla zrada.“ uvedl Konstantin von Neurath, říšský protektor z let 1939 – 1941, při Norimberském procesu v roce 1946, když byl obviněn z podílu na rozpuštění ČOS. Česká obec sokolská bude usilovat o uzákonění Památného dne Sokola na celorepublikové úrovni.


2. 10. 2014 - Sokolská plavba po Vltavě
O víkendu 20.-21.9.2014 se čtyři naši sokolíci zúčastnili za odměnu tradiční akce „Sokolská plavba po Vltavě“. Od sobotního rána byl pro děti připraven pestrý program. Dopoledne se vyřádili na různých atrakcích, které pro ně byly připraveny na nádvoří Tyršova domu. Vyzkoušeli si balanc na “surfu“, na obří trampolíně létali až do oblak, na “ekvalizéru“ vyzkoušeli svou sílu, v “ekovláčku“ si prohlédli Prahu, zahráli si “maxi basketbal“ a “mega šipky“. Odpoledne se všichni nalodili na Cecilku a z hladiny Vltavy obdivovali Prahu trochu jinak. Pod Karlovým mostem zacvičili krátkou skladbu tzv. “ Flash Mob ČOS 2014“ k propagaci akcí ISCA "MOVE WEEK", čímž si vysloužili pozornost a obdiv kolemjdoucích. Po dobré večeři si zaplavali v bazénu a celý den zakončili v tělocvičně závěrečným programem s tombolou. Zpáteční cesta Pendolínem ukončila báječný a zážitky nabitý víkend, který byl sladkou odměnou za výbornou reprezentaci naší TJ.


1. 10. 2014 - Ve středu 8. října si připomínáme Památný den Sokola!
V 17.45 hodin se sejdeme před sokolovnou, abychom šli k řece společně poslat osvětlené lodičky, které budou symbolizovat duše sokolů, kteří zahynuli za 2. světové války. Děti, které budou v Sokole, se zúčastní automaticky. Pro žactvo budou lodičky připravené. Během 2. světové války bylo 3388 sokolů popravených a umučených, asi 12 tisíc zatčených, 654 padlých při květnovém povstání a mnoho dalších přišlo o život na světových frontách. Celkový počet postižených sokolů v době II. světové války byl asi 20 tisíc a touto akcí bychom si chtěli připomenout jejich oběti. Zveme všechny děti na tuto akci a věříme, že světélko na vodě pomůže rozsvítit i světlo a naději v srdcích sokolů dneška! V 18.45 proběhne pietní akt u pomníku na stadionu, ke kterému zveme všechny lidi dobré vůle.


30. 9. 2014 - Královédvoráci na celostátním setkání sokolské mládeže
Zde nabízíme fotky z Děčína.


30. 9. 2014 - Sokolští atleti na Evropských atletických hrách
Také v letošním roce vyslal atletický oddíl Sokola Dvůr Králové n. L. dvanáctku závodníků, aby okusili atmosféru neoficiálního mistrovství Evropy pro žactvo do 15 let. V letošním, 9. ročníku startovalo 1 200 závodníků z dvanácti zemí Evropy, a tak konkurence byla veliká. Celá akce byla jako vždy zahájena slavnostním nástupem sportovních oddílů, kromě oficialit si všichni užili ohňovou show a krásný ohňostroj. Závodníci věděli, že uspět na těchto hrách bude velmi těžké, přesto se velmi snažili podat dobrý výkon. Janě Holubcové se podařilo postoupit do finále dálky, finále A na 100 m (16,12s) překážek a finále B na 60 m. Jana podala perfektní výkon, když zaběhla překážky za 16,32 s a skončila těsně o 0,09 s na 4. místě. V dálce vyrovnala svoje maximum 4,94 cm a skončila 6. S. Erbenová skončila ve skoku dalekém na 13. místě ze 123 závodnic, ve skoku vysokém si vylepšila osobní maximum na 129 cm a skončila na krásném 5. místě. E. Špatenková postoupila do finále hodu oštěpem, s výkonem 28,75 skončila na 7. místě. N. Erben skončil v oštěpu na 13. místě výkonem 28,83 cm. V. Hojný si vylepšil svůj výkon v dálce na 508 cm a skončil ve finále B na 7. místě. Také další závodníci si vylepšili svá osobní maxima. Jak už to ve sportu bývá, byly i nezdary. Přesto si všechny děti zaslouží za své výkony uznání. Velké uznání si zaslouží především ti, kteří nastoupili k závodu dva dny po finále OVOV a den po krajském přeboru, což nebyla právě ideální kombinace. Evropské atletické hry přinesly všem mnoho sportovních zážitků, z nichž k největším patřil světový rekord mladšího žáka z Maďarska, který zaběhl 60 m za 7,24 s. Již nyní se těšíme na 10. ročník EKAG, kterého se rádi zúčastníme. P. ŠpatenkováIndex | Fórum | Historie | Rozvrh | Akce | Oddíly všestrannosti | Sportovní oddíly | Rekonstrukce tělocvičny | Kontakt