Znak sokola
Dnes je čtvrtek 23. října 2014
a svátek slaví Teodor, zítra slaví svátek Nina.
1. 11. 2014 - Župní přebor v desetiboji

Tělocvičná jednota
SOKOL Dvůr Králové nad Labem
Jste 423927. návštěvník našich stránek.

--> Vstup na ADMINISTRACI.

©Peca 2002

Odkazy:
Sokol.cz
ČOS
Župa Podkrkonošská

Turistické informační centrum
PRO-FOTO.cz

Aktuality


13. 10. 2014 - A ještě jedna reportáž k 8. 10.
Jsme rádi, že ČT věnovala našemu Památnému dni pozornost ve svém zpravodajství.


13. 10. 2014 - Česká televize k Památnému sokolskému dni
Podívejte se na reportáž České televize k Památnému dni Sokola.


10. 10. 2014 - Podívejte se na video z Večera sokolských světel
Podívejte se na video z Večera sokolských světel.


9. 10. 2014 - Vydařená akce k Památnému dnu Sokola
Na akci k Památnému dni Sokola se sešla stovka účastníků. Děti společně s dospělými poslali po Labi devadesát lodiček se svíčkami. Světélka symbolizovala duše sokolů, kteří přišli o život za války. A nejen svíčky zářily ten večer na břehu Labe. Zářily i oči dětí, které pozorovaly, zda lodičky doplují až k lávce a budou pokračovat dál ve své cestě. Na závěr se všichni zastavili u pomníku u sokolovny, aby zapálili svíčky a položili květiny. Celou akci ukončila česká státní hymna. Děkujeme všem, kteří si přišli připomenout 8. říjen a naše bratry sokoly, kteří hrdě nesli a uskutečňovali myšlenky národní hrdosti, sounáležitosti a bratrství. Cvičitelé a činovníci Sokola.


8. 10. 2014 - Česká obec sokolská si připomněla Památný den Sokola
Přečtěte si, jak si připomnělo Památný den ústředí Sokola.


8. 10. 2014 - Naši nejmladší úspěšní na vícebojích přípravek
Poslední atletický závod v letošním roce patřil vícebojům přípravek. Na start jsme postavili 24 našich závodníků, byli jsme zvědavi, jak se jim bude dařit. V žákovských kategoriích obsadil v ročníku 2005 Simon Rajsner 3. místo, v ročníku 2004 byl Ondra Schreiber 1. a Jakub Grus 3. a v celkovém hodnocení obsadil Riky Hráský skvělé 2. místo. Mezi děvčaty získala v ročníku 2007 Adélka Sedláčková 2. místo, v ročníku 2004 zvítězila Kateřina Holubcová a v celkovém hodnocení vybojovala zlato a přebornický titul Sára Erbenová a stříbro K. Holubcová. Všem vítězům blahopřejeme a děkujeme věem závodníkům za skvělé výkony, kterými reprezentovali náš oddíl.


7. 10. 2014 - Pozvánka na Večer sokolských světel
Podívejte se na krátkou pozvánku na večer sokolských světel, který se bude konat ve středu 8. října. Přijďte v 17.45 k sokolovně.


6. 10. 2014 - 8. 10. Památný den Sokola
Česká obec sokolská připomíná 8. říjen za Památný den Sokola. „Smyslem památného dne je připomenout osudový rok 1941, kdy se sokolská organizace ocitla na pokraji své existence,“ uvádí Michal Doležel, člen předsednictva vzdělavatelského odboru České obce sokolské. Památný den Sokola odkazuje k roku 1941, kdy v noci ze 7. na 8. října proběhla tzv. „Akce Sokol“ (Aktion Sokol), při níž bylo gestapem zatčeno asi 900 čelních představitelů sokolské organizace, kteří byli následně vyslýcháni, mučeni a poté deportováni do koncentračního tábora Terezín a odtud do Osvětimi. „Představitelé nacistické okupační moci si velmi dobře uvědomovali význam, úlohu a postavení Sokola v životě českého národa. Čelní funkcionáři Československé obce sokolské, sokolských žup i jednot byli preventivně zatýkáni a vyslýcháni již krátce po vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Rozhodující a poslední úder proti sokolské organizaci přišel v roce 1941 po jmenování Reinharda Heydricha zastupujícím říšským protektorem,“ uvádí Doležel. Heydrich systematicky likvidoval českou společenskou a vědeckou elitu a české spolky. Sokol byl pro něj logicky úhlavním nepřítelem. Po zatčení představitelů Sokola vydal 8. října Heydrich výměr, kterým Československou obec sokolskou oficiálně rozpustil: Spolek „Česká obec sokolská“ se sídlem v Praze a jeho členská sdružení, odbočky, a přičleněné organizace se tímto rozpouštějí. Jmění této organizace bylo…zabaveno… toto opatření nabude účinnosti uveřejnění v „Der Neue Tag, (přesný opis z Heydrichova výměru). “V době, kdy byl výnos o rozpuštění sokolské organizace oficiálně publikován v denním tisku, bylo již celé vedení ČOS, společně s nejvyššími funkcionáři jednotlivých žup (z každé sokolské župy bylo zatčeno celé předsednictvo, minimálně však 7 osob) a některých jednot uvězněno v Malé pevnosti Terezín," uvádí Doležel. Sokolové během svého pobytu v Terezíně pracovali na různých místech v okolí tábora. Zejména na stavbě silnice vedoucí souběžně z železnicí z Ústí nad Labem do Velkého Března. Terezínský a osvětimský vězeň Rudolf Barta nazýval cestu „sokolskou silnicí“. V krátké vzpomínce píše " …zde tekla prvá naše krev. Nikoliv ještě v důsledku bití, jako později v Osvětimi a jiných táborech, nýbrž z rozdrásaných rukou, nezvyklých přehazovati velké a těžké ostré kameny. Sami jsme je lámali, sami vozili a kladli. Osvědčilo se, že jsem vyučený kameník i dlaždič, v mnohém šlo sobě i jiným těžkou práci usnadniti." Dne 14. ledna 1942 byla většina sokolů transportována do koncentračního tábora v Osvětimi. Jen hrstka z nich byla propuštěna na svobodu. „V noci ze 14. na 15. ledna 1942 hnal se zemí českou a moravskoslezskou za třeskutého mrazu směrem k Polsku rychlovlak, který vezl do koncentračního tábora v Osvětimi téměř celé sokolské vedení. Naposledy tehdy bylo pohromadě předsednictvo ČOS, náčelnictvo a vzdělávací předsednictvo ČOS a činovníci sokolských žup. Nikdy se již v tomto složení znovu nesešli,“ zdůraznil v poválečné vzpomínce starosta ČOS Antonín Hřebík. Životní podmínky v koncentračním táboře byly katastrofální. Následkem toho dosahovala úmrtnost sokolů v prvních měsících šokujících čísel. Jan Husták ve Vzpomínkách uvádí, že již tři dny po příjezdu umírali první sokolové. Vězně likvidovala krutá a dlouhá zima roku 1942. Veliký teploměr umístěný na baráku koníren běžně ukazoval mezi –20°C až –30°C. Mráz způsoboval nehojící se omrzliny. V dubnu 1942 vypukla v koncentračním táboře epidemie skvrnitého tyfu. Následkem toho zahynul značný počet sokolů. I přesto se věznění sokolové dokázali navzájem povzbuzovat a dodávat si sílu k přežití. Před večerními apely se někteří sokolové scházeli před blokem č. 25, kde hovořili o budoucnosti Sokola po válce. Především mravní síla bývalého starosty ČOS Stanislava Bukovského silně působila na ostatní spoluvězně. František Beneš v posmrtné vzpomínce na S. Bukovského uvádí: "Mluvili jsme též často o Sokole, o jeho vývoji a cílech v budoucnu – až přijde den. O Sokol neměl strachu. Důvěřoval, že přečká a vyjde ze všech bojů a útrap.“ Začátkem června 1942 byli někteří sokolové propuštěni, zbývající sokolové byli v následujících týdnech většinou posláni do plynových komor. Sokolové byli do jednoho z nejhorších koncentračních táborů převezeni za jediným účelem, kterým byla jejich fyzická likvidace. Podle neúplné statistiky z konce roku 1945 bylo v letech 1939 – 1945 vězněno 11 611 členů ČOS, z toho popraveno 1212. V důsledku válečných útrap zemřelo dalších 2176 mužů a žen. „Sokol byl nejnebezpečnější protistátní organizací. To jsem nemohl trpět. To by byla zrada.“ uvedl Konstantin von Neurath, říšský protektor z let 1939 – 1941, při Norimberském procesu v roce 1946, když byl obviněn z podílu na rozpuštění ČOS. Česká obec sokolská bude usilovat o uzákonění Památného dne Sokola na celorepublikové úrovni.


2. 10. 2014 - Sokolská plavba po Vltavě
O víkendu 20.-21.9.2014 se čtyři naši sokolíci zúčastnili za odměnu tradiční akce „Sokolská plavba po Vltavě“. Od sobotního rána byl pro děti připraven pestrý program. Dopoledne se vyřádili na různých atrakcích, které pro ně byly připraveny na nádvoří Tyršova domu. Vyzkoušeli si balanc na “surfu“, na obří trampolíně létali až do oblak, na “ekvalizéru“ vyzkoušeli svou sílu, v “ekovláčku“ si prohlédli Prahu, zahráli si “maxi basketbal“ a “mega šipky“. Odpoledne se všichni nalodili na Cecilku a z hladiny Vltavy obdivovali Prahu trochu jinak. Pod Karlovým mostem zacvičili krátkou skladbu tzv. “ Flash Mob ČOS 2014“ k propagaci akcí ISCA "MOVE WEEK", čímž si vysloužili pozornost a obdiv kolemjdoucích. Po dobré večeři si zaplavali v bazénu a celý den zakončili v tělocvičně závěrečným programem s tombolou. Zpáteční cesta Pendolínem ukončila báječný a zážitky nabitý víkend, který byl sladkou odměnou za výbornou reprezentaci naší TJ.


1. 10. 2014 - Ve středu 8. října si připomínáme Památný den Sokola!
V 17.45 hodin se sejdeme před sokolovnou, abychom šli k řece společně poslat osvětlené lodičky, které budou symbolizovat duše sokolů, kteří zahynuli za 2. světové války. Děti, které budou v Sokole, se zúčastní automaticky. Pro žactvo budou lodičky připravené. Během 2. světové války bylo 3388 sokolů popravených a umučených, asi 12 tisíc zatčených, 654 padlých při květnovém povstání a mnoho dalších přišlo o život na světových frontách. Celkový počet postižených sokolů v době II. světové války byl asi 20 tisíc a touto akcí bychom si chtěli připomenout jejich oběti. Zveme všechny děti na tuto akci a věříme, že světélko na vodě pomůže rozsvítit i světlo a naději v srdcích sokolů dneška! V 18.45 proběhne pietní akt u pomníku na stadionu, ke kterému zveme všechny lidi dobré vůle.


30. 9. 2014 - Královédvoráci na celostátním setkání sokolské mládeže
Zde nabízíme fotky z Děčína.


30. 9. 2014 - Sokolští atleti na Evropských atletických hrách
Také v letošním roce vyslal atletický oddíl Sokola Dvůr Králové n. L. dvanáctku závodníků, aby okusili atmosféru neoficiálního mistrovství Evropy pro žactvo do 15 let. V letošním, 9. ročníku startovalo 1 200 závodníků z dvanácti zemí Evropy, a tak konkurence byla veliká. Celá akce byla jako vždy zahájena slavnostním nástupem sportovních oddílů, kromě oficialit si všichni užili ohňovou show a krásný ohňostroj. Závodníci věděli, že uspět na těchto hrách bude velmi těžké, přesto se velmi snažili podat dobrý výkon. Janě Holubcové se podařilo postoupit do finále dálky, finále A na 100 m (16,12s) překážek a finále B na 60 m. Jana podala perfektní výkon, když zaběhla překážky za 16,32 s a skončila těsně o 0,09 s na 4. místě. V dálce vyrovnala svoje maximum 4,94 cm a skončila 6. S. Erbenová skončila ve skoku dalekém na 13. místě ze 123 závodnic, ve skoku vysokém si vylepšila osobní maximum na 129 cm a skončila na krásném 5. místě. E. Špatenková postoupila do finále hodu oštěpem, s výkonem 28,75 skončila na 7. místě. N. Erben skončil v oštěpu na 13. místě výkonem 28,83 cm. V. Hojný si vylepšil svůj výkon v dálce na 508 cm a skončil ve finále B na 7. místě. Také další závodníci si vylepšili svá osobní maxima. Jak už to ve sportu bývá, byly i nezdary. Přesto si všechny děti zaslouží za své výkony uznání. Velké uznání si zaslouží především ti, kteří nastoupili k závodu dva dny po finále OVOV a den po krajském přeboru, což nebyla právě ideální kombinace. Evropské atletické hry přinesly všem mnoho sportovních zážitků, z nichž k největším patřil světový rekord mladšího žáka z Maďarska, který zaběhl 60 m za 7,24 s. Již nyní se těšíme na 10. ročník EKAG, kterého se rádi zúčastníme. P. Špatenková


28. 9. 2014 - Naši závodníci soutěžili na Evropských atletických hrách v Brně
12 závodníků vyslal na EKAG oddíl atletiky. Všichni se snažili podat co nejlepší výkony, a tak v Brně padlo hned několik osobních rekordů. A jak si to v Bně užili? Podívejte se!


28. 9. 2014 - Vzpomínka na tábor v Alpách od A. Erbenové
V rakouských Alpách, v městečku Bürserberg, se letos opět konal letní sokolský tábor. Letošní rok byl ve znamení velké změny. Poprvé, po mnoha letech, nebyla hlavní vedoucí tábora sestra Boženka Jordánová. Této pozice se letos ujal Marcel Chour a zvládl ji na jedničku. Jen díky jeho píli a snaze mohl tento tábor pokračovat ve své tradici. Všichni táborníci se sjížděli do chaty Alpila celé odpoledne 8. srpna a postupně se zabydlovali ve svých pokojích. V čase večeře jsme již byli všichni. Sešlo se 18 dětí a 9 dospělých. 12 dětí přijelo z Čech a 6 dětí ze Švýcarska. Po chutném jídle čekal táborníky první, slavnostní nástup se vztyčením sokolské vlajky. Na nástupu se představili všichni vedoucí a seznámili děti s pravidly tábora. Pak jsme všichni, unaveni po náročném dni, zalehli a spali až do rána. V sobotu jsme hráli seznamovací hry, kriket, prošli se po okolí a navštívili místní sýrárnu, kde jsme ochutnali sýry, jogurt a ovocné mléko. Při soumraku jsme na krásném, tajemném místě nedaleko tábora, rozdělili děti do družstev. Náplň dalších dnů byla velmi pestrá. Děti soutěžily, hrály různé hry, učily se zacházet s buzolou, osvojili si základy první pomoci a topografie, naučily se základní uzle, poznávaly květiny a stromy, plnily kondičku, zpívaly, vyráběly, poznávaly okolí. Po celý čas tábora probíhalo bodování pokojů. Musím říci, že v letošním roce se děti předháněly v tom, který pokoj bude mít lépe uklizeno a tak se jen občas stalo, že jsme museli udělit méně než deset bodů. Během tábora jsme se vydali na dva celodenní výlety. Prvním cílem byla nejvyšší hora v blízkém okolí – Monthspitze. Trasa byla náročná, ale počasí nám přálo a tak se nám podařilo pokořit tuto horu a stanout na jejím vrcholu. Odměnou nám byl fantastický výhled do širokého okolí. Druhý výlet nás zavedl k jezeru Lünersee. Pro děti byla velkým zážitkem už samotná jízda lanovkou ke hrázi jezera. Tento den nám počasí tolik nepřálo a tak došlo i na teplé rukavice, čepice a pláštěnky. Přesto si myslím, že i tento výlet byl pro všechny táborníky nezapomenutelným zážitkem. Odměnou po deštivé cestě, nám byl šálek horké čokolády se šlehačkou. Součástí tábora byl i karneval s vyhlášením nejhezčích masek. Masku oblékli opravdu všichni. Děti i dospěláci. Rej masek se náramně bavil. Všichni tančili, až do pozdních hodin. Zažili jsme velkou srandu při zábavných večerních programech, na kterých se z velké míry podílely i sami děti. Vznikly i divadelní scénky v podání dětí i dospělých. Všichni jsme se bavili, všichni společně, bez rozdílu věku, či země, ze které jsme přijeli. A to je podle mě hlavní smysl tohoto tábora. Poslední večer nastalo velké odměňování. Body ze všech soutěží a aktivit jsme spočítali a vyhodnotili jsme nejlepší jednotlivce i nejlepší družstvo. Odměnu dostaly i mistři v uzlování, nejrychlejší závodníci v orientačním běhu a osazenstvo nejuklizenějších pokojů. Poslední večer jsme zakončily slavnostním sejmutím sokolské vlajky. Počasí si s námi, po celý čas tábora, tak trochu zahrávalo. Zažili jsme krásné dny, kdy jsme si užívali krásnou okolní přírodu. Ale i dny, kdy jsme se na čerstvý horský vzduch dostali jen na malou chvilku. Bohužel se našemu táboru nevyhnuly ani nemoci. Pár pacientu se našlo. Táborový zdravotník Martin se o každého maroda pečlivě, trpělivě, ochotně a hlavně s úsměvem postaral. A tím jim nemoc velmi ulehčil. O spokojenost našich bříšek se staraly dámy kuchařky. A staraly se velmi dobře. Jídla bylo dostatek a dle slov táborníků bylo 'luxusní'. Tábor je zasazen do velmi krásného prostředí. Chata Alpila v dřevěném stylu s úchvatným výhledem na vrcholky Alp. Stáda ovcí, koz, krav a zvuk jejich stále cinkajících zvonců. Všudypřítomná pestrá paleta lučních květů. To vše tvoří nezapomenutelnou kulisu tábořiště. Když přidáte nová přátelství, zajímavý, zábavný a pestrý program dostanete nezapomenutelný zážitek. Když jsme se v neděli 17. srpna loučili, často zněla věta:'Příští rok se tu zase setkáme.' Věřím, že tomu tak bude a moc se těším na setkání se všemi táborníky. Na závěr už zbývá jen poděkovat všem dospělákům, kteří se podíleli na organizaci tábora. Bez nich by nebyl tábor a ani krásné zážitky. Tímto všem děkuji a přeji do dalších let hodně zdaru a spoustu spokojených dětských tváří, jako to bylo v roce letošním.


28. 9. 2014 - Naše žactvo na sokolském setkání v Děčíně
Královédvorští sokolíci se znovu mohli přesvědčit, že Sokol není pouze sportovní spolek, ale žít po sokolsku znamená vyznávat určitý životní styl. Na jaře letošního roku vyhlásil vzdělavatelský sbor České obce sokolské soutěž pro sokolskou mládež. Vyzval mladé sokoly, aby pátrali po stopách sokolských osobností ve svém regionu. Výzva zaujala v královédvorské jednotě dvanáctku dětí, které se rozhodly, že se soutěže zúčastní. Byly utvořeny dva týmy, které se rozhodly vydat po stopách bývalého starosty Sokola Dvůr Králové n. L. JUDr. Františka Pařeza a zakladatele tábořiště Ježkov Karla Ježka. Obě skupiny zpracovaly úkol svědomitě, a tak byly pozvány do Děčína na Setkání sokolské mládeže, které připravili děčínští sokolové ve spolupráci se vzdělavatelským sborem ČOS. Do Děčína se vypravilo šest zástupců a dvě vedoucí. Již dopředu jsme věděli, že budeme ubytováni ve stanech v kempu, a tak jsme žili v obavách, zda víkendový pobyt pod stanem na konci září nebude spíše za trest. Vlastně právě proto jsme poslali nejmladší členy družstev na setkání Sokolskou plavbu po Vltavě do Prahy. Ukázalo se, že naše obavy byly zbytečné. Ubytování ve stanech i pobyt v kempu byl dobře zajištěn a program byl nabytý. Po slavnostním zahájení u sokolské vlajky čekala účastníky vycházka po Děčíně. Hostitelé nám představili své krásné město, rodiště zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše, zrekonstruovaný zámek, Růžovou zahradu i Tyršovu světničku. Následoval výlet na Belvedér, nádhernou vyhlídku na kaňon Labe, do nedaleké mýdlárny a na relaxační chodníčky. Večer následovala beseda spojená s prezentací dětských prací. Následující den patřil rozloučení s děčínskými, které se konalo u pomníku Dr. M. Tyrš, a výletu do Tiských skal, které všechny svou malebností doslova nadchly. Všichni účastníci si odváželi mnoho krásných dojmů a zážitků, ale také pocit sounáležitosti k velké sokolské rodině, která prakticky nezná hranic. Po loňském výletu do Terezína je tato akce dalším příspěvkem k výchově mladé sokolské generace, která bude mít v budoucnu za úkol převzít štafetu od svých cvičitelů.


27. 9. 2014 - Fotky z tábora v Rakousku
Další fotky ze sokolského tábora, který pořádala župa Švýcarská. Autorem je Nik Erben.


27. 9. 2014 - Vzpomínka na prázdniny
O letošních prázdninách naši sokolíci hodně cestovali. Zde nabízíme fotky ze sokolského tábora v rakouském Bürserbergu.


26. 9. 2014 - Poslední kolo krajského přeboru družstev staršího žactva
Začátkem září se konalo poslední kolo KPD staršího žactva v atletice. Děvčatům se podařilo vybojovat ve 4. kole třetí místo, celkově obsadilo družstvo 4. místo. Kluci bojovali, ale v malém počtu se jim podařilo získat 50 pomocných bodů a obsadit tak 6. místo nejen ve 4. kole, ale i v celkovém pořadí. Přesto zaslouží všichni závodníci i závodnice uznání za předvedené výkony! Odměnou všem bude diskotéka pro zvané, která se bude konat 8. - 9. 11.


26. 9. 2014 - Fotografie z letního sportovního soustředění
V srpnu se konalo tradiční sportovní soustředění, na kterém se děti věnovaly atletice i gymnastice. A jak jsme se měli? To si prohlédněte na přiložených fotografiích.


25. 9. 2014 - Letní sportovní soustředění
Také v letošním roce se konalo sportovní soustředění oddílu sportovní gymnastiky. V posledních letech se osvědčilo soustředění v domácí sokolovně, na které sportovci pouze docházejí. Dopolední atletické části se účastnili gymnasté společně s atlety. Odpolední část soustředění byla výhradně gymnastickou záležitostí. Toto soustředění je pro účastníky dobrým odrazovým můstkem do nové závodní sezóny.Index | Fórum | Historie | Rozvrh | Akce | Oddíly všestrannosti | Sportovní oddíly | Rekonstrukce tělocvičny | Kontakt