Znak sokola
Dnes je úterý 18. června 2024
a svátek slaví Milan, zítra slaví svátek Leoš.

Tělocvičná jednota
SOKOL Dvůr Králové nad Labem
Jste 16781377. návštěvník našich stránek.
--> Vstup na ADMINISTRACI.

©Peca 2002

Odkazy:
Sokol.cz
ČOS
Župa Podkrkonošská

Turistické informační centrum
Královéhradecký kraj
RADIOKING.cz

Aktuality


31. 5. 2024 - P. Špatenková byla hostem Českého rozhlasu
Naše vzdělavatelka sestra Pavlína Špatenková byla hostem Českého rozhlasu ČČeský rozhlas Hradec Králové Představila knihu Sokolové pod Zvičinou a pozvala diváky nejen na Krajský slet v Hradci Králové. Poslechněte si celý rozhovor.🙂


19. 5. 2024 - První porce fotek ze župního sletu ve Dvoře Králové
Včerejší župní slet byl prostě úžasný. Plný emocí, milých setkání, obrovského nasazení všech organizátorů, cvičitelů i cvičenců. Zvládli jsme to! Podívejte se na část fotografií z dopoledních zkoušek, které pro nás nafotil Péťa Tomek, který začal fotit před osmou ranní a skončil kolem 16. hodiny. Moc děkujeme! Díky všem našim fotografům si budeme moci oživit krásné vzpomínky na náš nádherná župní slet.


12. 5. 2024 - Vzpomínka na květen 1945
Naši zástupci se zúčastnili pietních vzpomínek na hrdiny 2. světové války.


12. 5. 2024 - Videa ze všech sletů od roku 1994
Najdete v tomto článku na Královédvorsku, který zve na župní slet, který se koná již v sobotu 18. května od 14 hodin. Přijdete se na nás podívat?


8. 5. 2024 - Zveme na župní slet!
18. května se koná župní slet ve Dvoře Králové. Přijďte se podívat!


22. 3. 2024 - 100 dní do sletu!
Zde najdete důležité informace!


5. 3. 2024 - Ocenění sokolským sportovcům
2023, ale také sportovních legend a funkcionářů za dlouholetou činnost. Také naše jednota měla mezi nominovanými sportovci několik želízek v ohni. V pondělí 26. února vyhlašovala Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska nejlepší sportovce okresu Trutnov. Mezi dvanáctkou úspěšných žákyň a žáků byli vyhlášeni také naši Kateřina Schreiberová a Michal Lukáš, kteří v loňském roce slavili řadu sportovních úspěchů, o kterých jsme naše příznivce po celý rok informovali. A nejen tito mladí sportovci ze Sokola Dvůr Králové byli oceněni. Naši cvičitelé a činovníci Alena Nováková a Jaromír Bek byli vyhlášeni Osobnostmi sportu za dlouholetou neúnavnou cvičitelskou, trenérskou i funkcionářskou činnost. V pondělí 4. března pokračovalo oceňování sportovců Královédvorska. I zde měl Sokol své zastoupení. V kategorii žákyň a žáků obsadili sokolové všechna tři místa. Krásnou plaketu obdrželi Amálie Martinková, Anna Kilevníková a Jan Seifrt. Je třeba dodat, že A. Kilevníková sbírá úspěchy také v házené a J. Seifrt ve fotbalu. V kategorii žákyň do 15 let převzaly cenu Karolína Lukášová a Kateřina Schreiberová a v kategorii žáků do 15 let Michal Lukáš. Mezi oceněnými žáky byl také karatista Martin Palan, který Sokol úspěšně reprezentoval v atletice. Ocenění získal také tým A florbalistů mužů. K. Lukášová a A. Kilevníková navíc převzaly společně s dalšími členy družstva ocenění školního týmu OVOV ZŠ Schulzovy sady. Během večera předávala oceněným sportovcům plakety také královédvorská rodačka a odchovankyně našeho Sokola olympionička Karolína Grohová, která nezapomněla svou příslušnost k Sokolu připomenout. Udělala nám tím velkou radost. Všem oceněným ze srdce blahopřejeme! V následujících dnech Vám jednotlivé oceněné osobnosti rádi představíme. Autory fotografií jsou P. Špatenková, J. Holan a J. Petr


11. 2. 2024 - Šibřinky V lese byly nádherné!
Letošní šibřinky jsou za námi a musíme říct, že se opravdu vydařily po všech stránkách. Ruce k dílu přiložilo mnoho pomocníků, kostýmy byly báječné, děti si přišly na své na dvanácti stanovištích, na některá se vracely opakovaně. Výzdoba se povedla. Výtvarný kroužek z Hankova domu pod vedením paní Vandy Kotíkové opět připravil krásné obrázky. Zvláštní poděkování patří Lesům města Dvůr Králové n. L., které darovaly odměny pro děti, nádherné dřevěné houbičky a káči. Václavu Lokvencovi pak patří velký dík za zapůjčení pomůcek ke stanovištím a také za to, že se do šibřinek sám zapojil a pomohl nám vytvořit dokonalou lesní iluzi. Poděkování však samozřejmě patří všem, kdo přiložili ruku k dílu při zdobení sokolovny i při samotné organizaci. Šibřinek se zúčastnilo přes 80 dětí a padesát rodičů.


28. 1. 2024 - Sestra Jarmila Pivcová odešla do sokolského nebe
Oznamujeme všem členům a příznivcům Sokola, že dnes v ranních hodinách opustila tento svět bývalá dlouholetá náčelnice Sokola Dvůr Králové a místostarostka župy Podkrkonošské-Jiráskovy, sestra Jarmila Pivcová. Jarmila Pivcová, Jajka, se narodila 3. listopadu 1932 ve Dvoře Králové n. L. Absolvovala obchodní školu ve Dvoře Králové n. L. Pracovala jako účetní v Tibě ve Dvoře Králové. Členkou Sokola Dvůr Králové n. L. se stala v roce 1936. Nejprve byla sama cvičenkou, ale sokolské prostředí, ve kterém vyrůstala, ji motivovalo stát se cvičitelkou a činovnicí Sokola. Její děd, učitel Josef Lhotský, byl totiž cvičitelem a starostou Sokola Dvůr Králové a také župním činovníkem. Byl pilným cvičencem a cvičitelem, patřil k průkopníkům lyžování. V letech 1911–1920 byl jednatelem jednoty. Tuto funkci vykonával vzorně, jeho věcné a dokonalé výroční zprávy mají trvalou hodnotu. V době první světové války vedl jednotu, což vyžadovalo velkou odvahu, neboť Sokol nebyl u rakousko-uherských úřadů právě v oblibě a jeho aktivita ho mohla stát zaměstnání. V letech 1920–1937 byl každoročně volen starostou jednoty. Od roku 1923 byl také náměstkem župního starosty. J. Pivcová se naplno zapojila do Sokola až po válce, kdy se jí povedl husarský kousek. Přivedla totiž do Sokola celou svou třídu. Všechny spolužačky se staly sokolskými dorostenkami, zapojily se nejen do cvičení a závodění, ale pustily se také do nácviku na XI. všesokolský slet. Jajka nacvičila hned dvě skladby pro dorostenky, tu s bílými kroužky a také výběrovou s národními tanci. Atmosféra sletu a vystupování v hromadných skladbách Jajce učarovaly tak, že u nich zůstala po celý život. Po roce 1948 byl sice Sokol zrušen, ale J. Pivcová pokračovala ve sportovní a tělovýchovné činnosti v Tělovýchovné jednotě v odboru ZTV, později ZRTV. Absolvovala cvičitelské zkoušky II. třídy a pracovala v různých funkcích nejen v jednotě, ale také na okrese. Věnovala se také dál závodění na lyžích. Poznala se se svým manželem Vladimírem, který přišel do našeho města studovat z Klatov. Také on pocházel ze sokolského prostředí, a tak sportovní činnosti své manželky podporoval a také se sám do cvičení zapojil. V 70. letech se Jajka stala průkopnicí cvičení rodičů a dětí v našem regionu. Jejími cvičenkami a cvičenci byly za dlouhá léta jejího působení desítky a spíše stovky obyvatel Dvora Králové a okolí. Mnoho svých svěřenců dovedla až na Strahov. Pracovala také jako cvičitelka žen. Také své dospělé cvičenky připravovala na hromadná spartakiádní vystoupení. Pracovala v činovnických a cvičitelských funkcích nejen v jednotě, ale také v okrese Trutnov. Podílela se na organizaci soutěží pro děti, mládež a dospělé. Po roce 1989 se podílela na znovuobnovení sokolské jednoty ve Dvoře Králové n. L., a také na obnově sokolské župy Podkrkonošské Jiráskovy. I její zásluhou se podařilo získat zpět do sokolských rukou ztracený sokolský majetek. Zastávala funkci jednatelky a náčelnice královédvorské sokolské jednoty a první místostarostky župy Podkrkonošské-Jiráskovy. Po léta župu zastupovala ve výboru Československé, později České obce sokolské. Pracovala jako vedoucí oddílu rodičů s dětmi, byla župní vedoucí složky rodiče a děti. J. Pivcová často reprezentovala Sokol v sokolském kroji. V roce 2008 převzala v Praze v Tyršově domě, sídle České obce sokolské, stříbrnou medaili jako uznání za obětavou činnost ve prospěch sokolského hnutí. V roce 2010 převzala ocenění Osobnost města pro rok 2009 za společensky významnou činnost. Sestra Jarmila vykonala pro Sokol v našem městě, a především pro sportování obyvatel Dvora Králové a celého regionu vůbec, ohromné množství práce. Tuto práci vždy odváděla obětavě s nadšením a láskou bez nároku na jakoukoli odměnu. Sestro Jajko, nezapomeneme, budeme s vděčností vzpomínat! Královédvorští sokolové


8. 11. 2023 - 150 let uplynulo od narození legendárního náčelníka Ladislava Měšťana
V listopadu jsme si připomněli 150. výročí narození jedné z nejvýraznějších osobností našeho města, řídícího učitele a sokolského náčelníka, Ladislava Měšťana. L. Měšťan se narodil 8. listopadu 1873 v Šárovcově Lhotě (okres Hořice) v nezámožné selské rodině, která vychovávala šest dětí. Přesto nejen jeho dokázali rodiče udržet na studiích. Studoval učitelský ústav a svoji učitelskou dráhu začal jako zatímní učitel v Jaroměři, kde v roce 1892 vstoupil do Sokola. V roce 1896 začal vyučovat na obecní škole ve Dvoře Králové n. L., v roce 1925 se stal zastupujícím řídícím učitelem, a od roku následujícího již řídícím učitelem. Na škole setrval až do roku 1934, kdy odešel v 61 letech do výslužby. Na Schulzových sadech působil 37 let. Při svém odchodu do důchodu mu byl vysloven dík a pochvalné uznání za dlouholetou horlivou a úspěšnou práci učitelskou a za svědomité řízení školy. Po příchodu do Dvora Králové, se stal v roce 1896 členem královédvorského Sokola. Všechen volný čas věnoval Sokolu. Již v roce 1897 byl přijat do cvičitelského sboru a v následujícím roce byl zvolen místonáčelníkem. V roce 1900 byl zvolen náčelníkem jednoty a v této funkci setrval až do komunistického převratu v roce 1948. L. Měšťan však nepracoval pouze ve funkcích v mateřské jednotě, ale také na župě. V roce 1905 se stal náměstkem náčelníka župy a od roku1908 byl župním náčelníkem až do zrušení žup v roce 1949. Za náčelníka byl považován i v těžkých letech během německé okupace. Zasloužil se o to, že v roce 1899 vznikl v královédvorské jednotě ženský odbor. Jak dosvědčují zápisy ze schůzí ženského odboru Sokola, odbor vedl, a sestavil také řadu cvičebních hodin pro různá odvětví ženského tělocviku. V Sokole také poznal svoji budoucí manželku, učitelku Annu Stuchlíkovou. V roce 1923 se jim narodila dcera Milena. V době od 13. září 1914 do své demobilizace v roce 1918 sloužil v rakousko – uherské armádě. Byl propuštěn jako podporučík v záloze. L. Měšťan absolvoval čtrnáctidenní cvičitelskou školu České obce sokolské a celou řadu školení a kurzů pro cvičitele a rozhodčí atletiky, gymnastiky, plavání a lyžování. Byl členem Svazu lyžařů v Království českém. Od roku 1897 se datují počátky lyžařství u nás a L. Měšťan byl jedním z prvních královédvorských lyžařů. Tento sport zavedl také do Sokola. L. Měšťan propagoval plavání, organizoval plavecké školy a závody. Byl vytrvalým turistou. Vedl výlety do Krkonoš, na Slovensko, do Vysokých Tater, účastnil se všech zájezdů ČOS v Čechách i na Moravě i všech výprav slovanských do Lublaně, Zagrebu, Bělehradu, Bulharska, Černé Hory a jinam. V roce 1910 se konal první župní slet župy Chorvatské v Dubrovníku. ČOS vyslala na žádost dubrovnického Sokola Měšťana, aby řídil tamní slet. Vzhledem k tomu, že to bylo ještě za Rakouska, je třeba uznat, že k tomu bylo potřeba mnoho odvahy pro českého učitele. A Ladislav Měšťan ji měl. V těchto dobách rakouské úřady právem nedůvěřovaly Sokolu a nechtěly mu svěřit výchovu mládeže. L. Měšťan se snažil, aby české děti mohly v Sokole cvičit. Ladislav Měšťan vedl jednotu i župu v dobách dobrých i zlých. Vedl župu na všech sletech v Praze. A také v době soumraku nad naší republikou i za okupace. Jako župní činovník byl v noci z 8. na 9. října 1941 zatčen gestapem. Orgány Říše na něj byla uvalena vazba, byl vězněn do 28. listopadu. Přes tuto zkušenost s orgány moci se nezalekl a jako župní náčelník zprostředkoval ilegální spojení mezi jednotlivými župami v kraji. Organizoval sociální akci na pomoc rodinám vězněných. Po válce, kdy by si jako sedmdesátník již zasloužil odpočinek, pracoval v Sokole nadále, aby pomohl nahradit prázdná místa po popravených a umučených sokolech. L. Měšťan vedl župu i na sletu v roce 1948. Po zrušení Sokola se již tělovýchovné práce neúčastnil a přestěhoval se do Prahy. Zemřel v Praze 14. ledna 1958 ve věku 84 let Práce, kterou vykonal L. Měšťan za více než padesát let pro město Dvůr Králové a pro Sokol, je obrovská a velmi záslužná. Jedinou odměnou za ni mu vždy byla úcta a vděčnost jeho přečetných přátel, sokolské rodiny i obyvatel města. Čest jeho památce! Podle kroniky Sokola Dvůr Králové n. L. zpracovala P. Špatenková


6. 11. 2023 - Pozvání na přednášku
Zveme vás na přednášku P. Špatenkové o osobnostech Sokola, která sekoná v úterý 7. listopadu v přednáškovém sále ve Špýcharu.


30. 10. 2023 - Sokolové uctili památku 28. října
V sobotu 28. října jsme si připomněli 105. výročí vzniku republiky. Počasí nám sice nepřálo, přesto krojovaná sokolská hlídka přišla držet stráž u památníku Odboje a u pomníku T. G. M. v Podharti. Sokolové nezapomínají.


29. 10. 2023 - Naše ženy a gymnasté zastupovali jednotu na župní akademii v Náchodě
28. října se po dlouhých letech konala župní akademie, na které jsme si připomněli 105. výročí založení naší republiky. Královédvorskou jednotu zastupovaly ženy se skladbou Retro a gymnasté, kteří předvedli cvičení na nářadí.


23. 10. 2023 - Fotografie ze župního desetiboje
Župního desetiboje se zúčastnilo přes 140 závodníků. je potěšitelné, že byly početně obsazeny také kategorie staršího žactva, dorostu a žen. A jak závod probíhal si můžete prohlédnout na fotografiích Jana Holana.


9. 10. 2023 - Medaile pro naše gymnasty
Gymnasté startovali v Praze na závodu nazvaném Chlapácký dvojboj, kde změřili síly ve cviční na kruzích a na bradlech. Závod absolvovalo pět našich závodníků a tři z nich vybojovali cenné kovy. Nejlépe se dařilo staršímu žákovi Michalu Lukášovi, který zacvičil výborně obtížné sestavy a získal za obě nářadí nejvyšší známky v závodu. Antonín David v kategorii mladších starších žáků zabojoval a podařilo se mu získat stříbro. Matej Holan doplnil královédvorskou sadu medailí o bronz, také on ovšem získal na kruzích stejně vysokou známku jako Michal. Jonáš Dušek skončil na 4. místě a Ondřej Schreiber obsadil mezi šestnáctkou mužů 7. místo. Na výsledky našich závodníků jsme pyšní a věříme, že jsou příslibem do dalších závodů. Podívejte se na video.


5. 10. 2023 - V pondělí 9. 10. zveme všechny na Památný den sokolstva
Zveme všechny zájemce na akci k Památnému dni sokolstva. Zítra naši zástupci donesou na radnici prapor ČOS, aby mohl všem připomenout, že v neděli 8. října je Památný den sokolstva. V pondělí v 17.30 hodin uctíme památku sokolských obětí u pomníku na stadionu a poté se uskuteční Večer sokolských světel.


17. 9. 2023 - ODDÍLY VŠESTRANNOSTI ZASTAVILY PŘÍJEM CVIČENCŮ
Oznamujeme, že kapacita oddílů předškolního žactva a žactva byla vyčerpána. Všem dalším zájemcům se omlouváme. Doporučujeme se zeptat po Vánocích.


14. 9. 2023 - Odešla sestra Lilian Špatenková
Všem příznivcům Sokola oznamujeme, ve středu 13. září opustila tento svět naše dlouholetá cvičitelka, sestra Lilian Špatenková. Lilian Špatenková, rozená Švábová, se narodila 18. ledna 1939 v Dobřanech u Plzně. Rodiče jí zemřeli v útlém věku, a tak vyrůstala u babičky na Hořičkách u České Skalice, kde také vychodila základní školu. Studovala v Praze na střední zdravotnické škole. V Praze začala cvičit gymnastiku, ve které se jí dařilo. Měla možnost sledovat přípravu našich špičkových gymnastek jako byla Eva Bosáková. Dokázala získat 3. výkonnostní třídu v gymnastice. Na Hořičkách se poznala se svým manželem Josefem. Po svatbě žili v Rasoškách u Jaroměře, kde se oba manželé podíleli na rozvoji vesnické tělovýchovy. Odpracovali mnoho brigádnických hodin na úpravách sokolovny i hřiště, pořádali závody a další aktivity pro rasošské děti. Dovedli je do okresních i krajských kol soutěží. Do cvičení přivedli všechny tři své syny. V roce 1976 se přestěhovala s rodinou do Dvora Králové, kde se zapojili do odboru ZRTV do oddílu mladších žáků. Manželé Špatenkovi vedli oddíl vzorně. Připravovali pro žáky pobyty v přírodě, nácviky na spartakiády a další zábavné akce. Pod jejich vedením vyrostli přeborníci okresu i kraje v gymnastice i atletice. Vedli také oddílovou kroniku. Lilian pracovala jako zdravotní sestra v dětském domově a později v městské nemocnici. Pacienti i spolupracovníci si ji oblíbili pro její obětavost a empatii. Po obnovení Sokola Lilka ukončila vedení oddílu žáků a začala pracovat jako cvičitelka oddílu starších žen. Přijala funkci župní vedoucí seniorů a vedla v župě sletové nácviky Věrné gardy. Získala kvalifikaci cvičitelky zdravotního tělocviku, zavedla oblíbené dopolední cvičení pro seniory, zároveň pracovala v oddíle předškoláků. V roce 2010 převzala Lilian Špatenková ocenění Anděl za dobrovolnickou činnost. Svou práci v Sokole ukončila ze zdravotních důvodů v roce 2022. Na jaře letošního roku byla oceněna za celoživotní cvičitelskou práci v anketě Sportovec Trutnovska a také bronzovou medaili ČOS. V sestře Lilce ztrácíme obětavou cvičitelku, která nám bude v Sokole velmi chybět. Rozloučení proběhne na přání zesnulé v úzkém kruhu rodinném. Čest její památce! Výbor Sokola


26. 7. 2023 - Armáda ČR na táboře Ježkov
Ve středu 26. července navštívili tábor Ježkov zástupci armády ČR z Krajského velitelství Hradec Králové, kteří připravili pro táborníky parádní program. První pomoc, zbraně, obrana, soutěž s brannými prvky, prohlídka vozu rychlé záchranné služby i vojenského vozu, to vše bylo náplní, která děti bavila a přinesla jim mnoho nových dovedností a poznatků. Velkým zážitkem byla také možnost posadit se na chvíli za volant záchranářského vozu nebo možnost spuštění houkačky. Byly vyhlášeny hlídky, které nejrychleji zvládly dráhu s brannými prvky i nejlepší poskytovatelé první pomoci. Celou akci jsme si všichni užili. Děkujeme pracovníkům Krajskému vojenskému velitelství Hradec Králové za prima zážitky!


7. 6. 2023 - Vítězná cesta našich mladších žáků na přeboru ČOS
Podívejte se, jak závodili naši mladší žáci na přeboru ČOS mladšího žactva ve sportovní všestrannosti v Pardubicích.Index | Fórum | Historie | Rozvrh | Akce | Oddíly všestrannosti | Sportovní oddíly | Rekonstrukce tělocvičny | Kontakt