Znak sokola
Dnes je neděle 3. prosince 2023
a svátek slaví Svatoslav, zítra slaví svátek Barbora.

Tělocvičná jednota
SOKOL Dvůr Králové nad Labem
Jste 14342802. návštěvník našich stránek.
--> Vstup na ADMINISTRACI.

©Peca 2002

Odkazy:
Sokol.cz
ČOS
Župa Podkrkonošská

Turistické informační centrum
Královéhradecký kraj
RADIOKING.cz

Aktuality


8. 11. 2023 - 150 let uplynulo od narození legendárního náčelníka Ladislava Měšťana
V listopadu jsme si připomněli 150. výročí narození jedné z nejvýraznějších osobností našeho města, řídícího učitele a sokolského náčelníka, Ladislava Měšťana. L. Měšťan se narodil 8. listopadu 1873 v Šárovcově Lhotě (okres Hořice) v nezámožné selské rodině, která vychovávala šest dětí. Přesto nejen jeho dokázali rodiče udržet na studiích. Studoval učitelský ústav a svoji učitelskou dráhu začal jako zatímní učitel v Jaroměři, kde v roce 1892 vstoupil do Sokola. V roce 1896 začal vyučovat na obecní škole ve Dvoře Králové n. L., v roce 1925 se stal zastupujícím řídícím učitelem, a od roku následujícího již řídícím učitelem. Na škole setrval až do roku 1934, kdy odešel v 61 letech do výslužby. Na Schulzových sadech působil 37 let. Při svém odchodu do důchodu mu byl vysloven dík a pochvalné uznání za dlouholetou horlivou a úspěšnou práci učitelskou a za svědomité řízení školy. Po příchodu do Dvora Králové, se stal v roce 1896 členem královédvorského Sokola. Všechen volný čas věnoval Sokolu. Již v roce 1897 byl přijat do cvičitelského sboru a v následujícím roce byl zvolen místonáčelníkem. V roce 1900 byl zvolen náčelníkem jednoty a v této funkci setrval až do komunistického převratu v roce 1948. L. Měšťan však nepracoval pouze ve funkcích v mateřské jednotě, ale také na župě. V roce 1905 se stal náměstkem náčelníka župy a od roku1908 byl župním náčelníkem až do zrušení žup v roce 1949. Za náčelníka byl považován i v těžkých letech během německé okupace. Zasloužil se o to, že v roce 1899 vznikl v královédvorské jednotě ženský odbor. Jak dosvědčují zápisy ze schůzí ženského odboru Sokola, odbor vedl, a sestavil také řadu cvičebních hodin pro různá odvětví ženského tělocviku. V Sokole také poznal svoji budoucí manželku, učitelku Annu Stuchlíkovou. V roce 1923 se jim narodila dcera Milena. V době od 13. září 1914 do své demobilizace v roce 1918 sloužil v rakousko – uherské armádě. Byl propuštěn jako podporučík v záloze. L. Měšťan absolvoval čtrnáctidenní cvičitelskou školu České obce sokolské a celou řadu školení a kurzů pro cvičitele a rozhodčí atletiky, gymnastiky, plavání a lyžování. Byl členem Svazu lyžařů v Království českém. Od roku 1897 se datují počátky lyžařství u nás a L. Měšťan byl jedním z prvních královédvorských lyžařů. Tento sport zavedl také do Sokola. L. Měšťan propagoval plavání, organizoval plavecké školy a závody. Byl vytrvalým turistou. Vedl výlety do Krkonoš, na Slovensko, do Vysokých Tater, účastnil se všech zájezdů ČOS v Čechách i na Moravě i všech výprav slovanských do Lublaně, Zagrebu, Bělehradu, Bulharska, Černé Hory a jinam. V roce 1910 se konal první župní slet župy Chorvatské v Dubrovníku. ČOS vyslala na žádost dubrovnického Sokola Měšťana, aby řídil tamní slet. Vzhledem k tomu, že to bylo ještě za Rakouska, je třeba uznat, že k tomu bylo potřeba mnoho odvahy pro českého učitele. A Ladislav Měšťan ji měl. V těchto dobách rakouské úřady právem nedůvěřovaly Sokolu a nechtěly mu svěřit výchovu mládeže. L. Měšťan se snažil, aby české děti mohly v Sokole cvičit. Ladislav Měšťan vedl jednotu i župu v dobách dobrých i zlých. Vedl župu na všech sletech v Praze. A také v době soumraku nad naší republikou i za okupace. Jako župní činovník byl v noci z 8. na 9. října 1941 zatčen gestapem. Orgány Říše na něj byla uvalena vazba, byl vězněn do 28. listopadu. Přes tuto zkušenost s orgány moci se nezalekl a jako župní náčelník zprostředkoval ilegální spojení mezi jednotlivými župami v kraji. Organizoval sociální akci na pomoc rodinám vězněných. Po válce, kdy by si jako sedmdesátník již zasloužil odpočinek, pracoval v Sokole nadále, aby pomohl nahradit prázdná místa po popravených a umučených sokolech. L. Měšťan vedl župu i na sletu v roce 1948. Po zrušení Sokola se již tělovýchovné práce neúčastnil a přestěhoval se do Prahy. Zemřel v Praze 14. ledna 1958 ve věku 84 let Práce, kterou vykonal L. Měšťan za více než padesát let pro město Dvůr Králové a pro Sokol, je obrovská a velmi záslužná. Jedinou odměnou za ni mu vždy byla úcta a vděčnost jeho přečetných přátel, sokolské rodiny i obyvatel města. Čest jeho památce! Podle kroniky Sokola Dvůr Králové n. L. zpracovala P. Špatenková


6. 11. 2023 - Pozvání na přednášku
Zveme vás na přednášku P. Špatenkové o osobnostech Sokola, která sekoná v úterý 7. listopadu v přednáškovém sále ve Špýcharu.


30. 10. 2023 - Sokolové uctili památku 28. října
V sobotu 28. října jsme si připomněli 105. výročí vzniku republiky. Počasí nám sice nepřálo, přesto krojovaná sokolská hlídka přišla držet stráž u památníku Odboje a u pomníku T. G. M. v Podharti. Sokolové nezapomínají.


29. 10. 2023 - Naše ženy a gymnasté zastupovali jednotu na župní akademii v Náchodě
28. října se po dlouhých letech konala župní akademie, na které jsme si připomněli 105. výročí založení naší republiky. Královédvorskou jednotu zastupovaly ženy se skladbou Retro a gymnasté, kteří předvedli cvičení na nářadí.


23. 10. 2023 - Fotografie ze župního desetiboje
Župního desetiboje se zúčastnilo přes 140 závodníků. je potěšitelné, že byly početně obsazeny také kategorie staršího žactva, dorostu a žen. A jak závod probíhal si můžete prohlédnout na fotografiích Jana Holana.


9. 10. 2023 - Medaile pro naše gymnasty
Gymnasté startovali v Praze na závodu nazvaném Chlapácký dvojboj, kde změřili síly ve cviční na kruzích a na bradlech. Závod absolvovalo pět našich závodníků a tři z nich vybojovali cenné kovy. Nejlépe se dařilo staršímu žákovi Michalu Lukášovi, který zacvičil výborně obtížné sestavy a získal za obě nářadí nejvyšší známky v závodu. Antonín David v kategorii mladších starších žáků zabojoval a podařilo se mu získat stříbro. Matej Holan doplnil královédvorskou sadu medailí o bronz, také on ovšem získal na kruzích stejně vysokou známku jako Michal. Jonáš Dušek skončil na 4. místě a Ondřej Schreiber obsadil mezi šestnáctkou mužů 7. místo. Na výsledky našich závodníků jsme pyšní a věříme, že jsou příslibem do dalších závodů. Podívejte se na video.


5. 10. 2023 - V pondělí 9. 10. zveme všechny na Památný den sokolstva
Zveme všechny zájemce na akci k Památnému dni sokolstva. Zítra naši zástupci donesou na radnici prapor ČOS, aby mohl všem připomenout, že v neděli 8. října je Památný den sokolstva. V pondělí v 17.30 hodin uctíme památku sokolských obětí u pomníku na stadionu a poté se uskuteční Večer sokolských světel.


17. 9. 2023 - ODDÍLY VŠESTRANNOSTI ZASTAVILY PŘÍJEM CVIČENCŮ
Oznamujeme, že kapacita oddílů předškolního žactva a žactva byla vyčerpána. Všem dalším zájemcům se omlouváme. Doporučujeme se zeptat po Vánocích.


14. 9. 2023 - Odešla sestra Lilian Špatenková
Všem příznivcům Sokola oznamujeme, ve středu 13. září opustila tento svět naše dlouholetá cvičitelka, sestra Lilian Špatenková. Lilian Špatenková, rozená Švábová, se narodila 18. ledna 1939 v Dobřanech u Plzně. Rodiče jí zemřeli v útlém věku, a tak vyrůstala u babičky na Hořičkách u České Skalice, kde také vychodila základní školu. Studovala v Praze na střední zdravotnické škole. V Praze začala cvičit gymnastiku, ve které se jí dařilo. Měla možnost sledovat přípravu našich špičkových gymnastek jako byla Eva Bosáková. Dokázala získat 3. výkonnostní třídu v gymnastice. Na Hořičkách se poznala se svým manželem Josefem. Po svatbě žili v Rasoškách u Jaroměře, kde se oba manželé podíleli na rozvoji vesnické tělovýchovy. Odpracovali mnoho brigádnických hodin na úpravách sokolovny i hřiště, pořádali závody a další aktivity pro rasošské děti. Dovedli je do okresních i krajských kol soutěží. Do cvičení přivedli všechny tři své syny. V roce 1976 se přestěhovala s rodinou do Dvora Králové, kde se zapojili do odboru ZRTV do oddílu mladších žáků. Manželé Špatenkovi vedli oddíl vzorně. Připravovali pro žáky pobyty v přírodě, nácviky na spartakiády a další zábavné akce. Pod jejich vedením vyrostli přeborníci okresu i kraje v gymnastice i atletice. Vedli také oddílovou kroniku. Lilian pracovala jako zdravotní sestra v dětském domově a později v městské nemocnici. Pacienti i spolupracovníci si ji oblíbili pro její obětavost a empatii. Po obnovení Sokola Lilka ukončila vedení oddílu žáků a začala pracovat jako cvičitelka oddílu starších žen. Přijala funkci župní vedoucí seniorů a vedla v župě sletové nácviky Věrné gardy. Získala kvalifikaci cvičitelky zdravotního tělocviku, zavedla oblíbené dopolední cvičení pro seniory, zároveň pracovala v oddíle předškoláků. V roce 2010 převzala Lilian Špatenková ocenění Anděl za dobrovolnickou činnost. Svou práci v Sokole ukončila ze zdravotních důvodů v roce 2022. Na jaře letošního roku byla oceněna za celoživotní cvičitelskou práci v anketě Sportovec Trutnovska a také bronzovou medaili ČOS. V sestře Lilce ztrácíme obětavou cvičitelku, která nám bude v Sokole velmi chybět. Rozloučení proběhne na přání zesnulé v úzkém kruhu rodinném. Čest její památce! Výbor Sokola


26. 7. 2023 - Armáda ČR na táboře Ježkov
Ve středu 26. července navštívili tábor Ježkov zástupci armády ČR z Krajského velitelství Hradec Králové, kteří připravili pro táborníky parádní program. První pomoc, zbraně, obrana, soutěž s brannými prvky, prohlídka vozu rychlé záchranné služby i vojenského vozu, to vše bylo náplní, která děti bavila a přinesla jim mnoho nových dovedností a poznatků. Velkým zážitkem byla také možnost posadit se na chvíli za volant záchranářského vozu nebo možnost spuštění houkačky. Byly vyhlášeny hlídky, které nejrychleji zvládly dráhu s brannými prvky i nejlepší poskytovatelé první pomoci. Celou akci jsme si všichni užili. Děkujeme pracovníkům Krajskému vojenskému velitelství Hradec Králové za prima zážitky!


7. 6. 2023 - Vítězná cesta našich mladších žáků na přeboru ČOS
Podívejte se, jak závodili naši mladší žáci na přeboru ČOS mladšího žactva ve sportovní všestrannosti v Pardubicích.


8. 5. 2023 - Atletický přebor župy je za námi!
Velmi chladné počasí provázelo letošní župní přebor v atletice, který se konal v neděli 7. května v Jaroměři za účasti 209 závodníků ze sedni sokolských jednot. Sokol Dvůr Králové postavil na start 72 závodnic a závodníků, kteří vybojovali celkem 21 cenných kovů, po osmi zlatých a stříbrných a pět bronzových. Všem blahopřejeme! Děkujeme všem našim dětem za skvělé výkony a statečnost, která byla dnes předpokladem přežití. Děkujeme všem dospělým za pomoc dětem při závodu. Hance Tomáškové za super nápad s upečenou buchtou, která všem přišla velmi k chuti!


23. 4. 2023 - Vychází kniha Sokolové pod Zvičinou
Obsáhlá kniha nazvaná Sokolové pod Zvičinou, mapující 160letou historii Tělocvičné jednoty Sokol ve Dvoře Králové nad Labem a v okolních obcích, vychází v těchto dnech. Autoři Pavlína Špatenková a Karel Raich do ní po mnohaletém bádání sepsali historii desáté nejstarší sokolské jednoty v českých zemích. Slavnostní představení knihy se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 2023 od 17 hod. v královédvorském Hankově domě. Ve Dvoře Králové se začalo cvičit už v roce 1862, tedy ve stejném roce jako v Praze, stanovy byly schváleny v roce následujícím. Jedná se o druhý nejstarší spolek ve městě. O dva roky starší je jen pěvecký spolek Záboj založený v roce 1861. „S blížícím se 160. výročím založení zdejšího Sokola jsem si uvědomovala, že nastal čas ohlédnout se za bohatou historií naší jednoty. Proto jsem se pustila do doplňování a dopisování podkladů, které do roku 2015 shromáždil Karel Raich. Podařilo se mi dohledat další stovky materiálů, dokumentů a fotografií. Věřím, že v knize najdou mnoho zajímavých informací nejen Královédvoráci, ale také lidé z okolních obcí, kde sokolské jednoty působily nebo působí. I jejich historii se mi podařilo s pomocí místních badatelů zdokumentovat. Jedná se především o Doubravici, Dubenec, Dolní Nemojov, Bílou Třemešnou, Lipnici, Lanžov, Vilantice, Choustníkovo Hradiště, Třebihošť, Miletín, Kuks a Žireč,“ uvádí ke knize Pavlína Špatenková. Kniha má 400 stran formátu A4 a je v ní 1 172 fotografií a vyobrazení z celé historie jednoty. Za pozornost stojí i závěrečná kapitola, do níž Pavlína Špatenková sepsala medailonky 120 nejvýznamnějších osobností jednoty. Tělocvičná jednota Dvůr Králové nad Labem patří do Sokolské župy Podkrkonošské- Jiráskovy, v současnosti sdružuje téměř pět stovek členů a patří k nejaktivnějším jednotám župy.


2. 4. 2023 - Župní přebor v plavání přinesl 16 medailí
Skoro čtyřicítku závodníků postavil Sokol Dvůr Králové n. L. na start župního přeboru v plavání, který se konal v neděli 2. dubna v Trutnově. Závodu se zúčastnili závodníci ze šesti jednot (Dvůr Králové, Jaroměř, Úpice, Náchod, Police nad Metují a Dobruška) a naši závodníci se v soutěžním poli neztratili. Podařilo se jim získat 16 medailí. Měli jsme také úplně nejmladší závodnici. Byla jí Gábinka Pokorná, jediná předškolačka (2017), která se závodu zúčastnila! Pětkrát se stali naši župními přeborníky (Gabriela Pokorná, Stanislav Kortan, Ema Hažvová, Jan Seifrt a Antonín David), šest závodníků si navléklo na krk stříbrnou medaili (O. Seifrt, Hynek David, Rozárie Švábová, Michal Lukáš, Kateřina Schreiberová a Ondřej Schreiber), pětkrát vystoupili na bronzový stupínek (Jakub Janků, Vojtěch David, Jonáš Dušek, Tomáš Erban a Tereza Hulíková). Výborné výkony však podali také další plavci. Všichni si zaslouží uznání a dík za výbornou reprezentaci naší jednoty! Poděkování patří také městu Dvůr Králové n. L. za podporu sokolského sportu, které si nesmírně vážíme.


1. 4. 2023 - Video z gymnastických závodů
Podívejte se na video, které na závodech natočili sami kluci.


1. 4. 2023 - Fotografie z krajského přeboru
V sobotu 1. dubna se konal krajský přebor ve sportovní gymnastice, kterého se zúčastnilo také 13 závodníků z gymnastického oddílu Sokola Dvůr Králové n. L. Chlapci absolvovali čtyřboj na akrobacii, kruzích, přeskoku a hrazdě. Naši borci soutěžili ve všech kategoriích od mladších žáků až po muže s výjimkou dorostenců. Ve velmi vyrovnaném závodě se podařilo klukům vybojovat pro Sokol Dvůr Králové pět titulů přeborníka kraje. Přeborníky se stali Ondřej a Jan Seifrtovi, Jonáš Dušek, Tomáš Erban a Ondřej Schreiber. Stříbrné medaile si na krk pověsili Antonín David a Michal Lukáš. Dobrý výkon podali i ostatní závodníci, kteří tentokrát na medaili nedosáhli. K závodu nastoupili i naši nejmladší gymnastíci, kteří se teprve otrkávají. Také oni zaslouží za své výkony uznání. Na přípravě závodníků se podíleli P. Davidová, P. Špatenková a O. Schreiber. V neděli čeká závodníky župní přebor v plavání, první disciplína, která se započítává do soutěže ve sportovní všestrannosti. Za 14 dní následují přebory ve sportovní gymnastice a šplhu, které se konají v královédvorské sokolovně. 7. května pak atletický závod soutěž všestrannosti završí a budou známi vítězové, kteří budou reprezentovat župu Podkrkonošskou Jiráskovu na přeborech republiky. Všem závodníkům přejeme hodně zdaru. Věříme, že mezi reprezentanty, kteří se probojují do republikového finále budou také Královédvoráci. Soutěže všestrannosti mají ve dvorské jednotě dlouhou tradici. Jednota se pyšní řadou přeborníků ČOS i medailistů z jednotlivých sportovních odvětví. Tuto historii zpracovali P. Špatenková a K. Raich v knize Sokolové pod Zvičinou, kde najdete v kapitolo Sport jména úspěšných reprezentantů a také řadu fotografií.


31. 3. 2023 - Přečtěte si rozhovor se sestrou Pavlínou Špatenkovou
V minulých dnech byl uveřejněn rozhovor se vzdělavatelkou Pavlínou Špatenkovou.


31. 3. 2023 - Video z akademie
Pojďte si připomenout krásné chvíle, které jsme společně prožili na naší akademii!


28. 3. 2023 - Sokolský zpravodaj informoval o naší akademii
Podívejte se na reportáž o naší akademii. Moc hezky to ČT zpracovala.


24. 3. 2023 - 110 let od drama na Zlatém návrší, Hanč a Vrbata byli sokolové!
24. března si připomínáme událost, která se odehrála na hřebenech Krkonoš právě před 110 lety. Na velikonoční pondělí 24. března 1913 byl naplánován VIII. ročník mezinárodního závodu na 50 km. Po vítězství v mezinárodním závodu toužili Němci, ale Češi měli želízko v ohni, šestadvacetiletého rodáka z krkonošského Benecka, zedníka, tkalce a vynikajícího lyžaře Bohumila Hanče. Ten byl považován za favorita závodu. Na něm spočívala obrovská tíha českých národních ambicí. Nenechat Němce vyhrát! Závod byl považován za mimořádný právě proto, že se konal v pohraničí. Na Hanče byl vyvíjen obrovský tlak, aby závod vyhrál a Němce porazil. Bohumil Hanč byl totiž nejúspěšnějším lyžařem „zlaté éry českého lyžování“, ve které Češi poráželi i tehdy zpravidla suverénní seveřany. Byl vynikajícím běžcem, sedminásobným mistrem Království českého, výborným lyžařským cvičitelem. O víkendu před závodem se na Labské boudě sešli všichni, kdo tehdy měli v mezi lyžaři dobré jméno: populární chodec a běžec, pražský Němec Emerich Rath, dále Južík Scheiner, syn starosty ČOS Josefa Scheinera, Karel Jarolímek, Bohumil Hanč s Josefem Feistauerem, Němec Oswald Bartel a dále devět lyžařů, kteří se chystali na turistický závod na 50 km. Od rána bylo poměrně teplo a slunečno. Ráno v 7 hodin byl závod odstartován. Jak se to na horách stává, náhle se změnilo počasí. Začalo pršet, pak sněžit, vítr se proměnil v ledovou vichřici. Soutěžící závod postupně vzdávali a s omrzlinami se sjížděli do Labské boudy. Na trati zůstal jediný Bohumil Hanč, který slíbil, že nedopustí, aby v českém závodu zvítězil některý z Němců. Netušil však, že jeho největší soupeř Oswald Bartel už také závod vzdal. Hanč byl lehce oblečený, promoklý a promrzlý. Ruce měl tak promrzlé, že mu kontrolor na Novoslezské boudě půjčil rukavice. Když Hanč projížděl kontrolou na Violíku, volal za ním kontrolor, že ostatní závod vzdali, ten bohužel ve větru neslyšel. Když Hanč v předpokládaném čase nedokončil druhé kolo závodu a neobjevil se u Labské boudy, vyjeli ho tři nejzdatnější lyžaři hledat. Emerich Rath jej nalezl téměř bezvládného ležet se zkříženými lyžemi v závěji. Odepnul mu lyže a snažil se ho odnést. Sám to však nedokázal. Vrátil se do Labské boudy pro pomoc, ale než se stačila záchranná výprava vrátit, Hančovi již nebylo pomoci. Hanč byl přivezen na Labskou boudu, následovaly oživovací pokusy: „Po půl hodině bylo zřejmé, že je všechno marné,“ psal ve svých pamětech Južík Scheiner: „Srdce ani na okamžik netlouklo, plíce nezabraly, ani oční pupilky nereagovaly na dotek, byl konec." Kdosi si všiml, že mrtvý měl na sobě teplý kabát a čepici. Jak je to možné, když ráno startoval pouze v kalhotech a košili? Pod Zlatým návrším byla objevena druhá oběť hor. U Hančových zabodnutých lyží seděl zmrzlý Václav Vrbata, Hančův přítel. Šetřením se zjistilo, že kabát a čepice, které měl Hanč na sobě, patřily jemu. Ve sněhové bouři Vrbata poskytl Hančovi část svého oděvu, přestože si nejspíš uvědomil, že by to mohlo pro něj mít fatální následky. Takový pohřební průvod Jilemnice ještě neviděla. Přišli zástupci sokolských jednot z Podkrkonoší, z Prahy, z Hradce Králové i z dalších míst, delegace lyžařských spolků. Bohumil Hanč byl pohřben v Jilemnici, Václav Vrbata v Mříčné. Po Hančově smrti zůstala jeho žena Jaroslava bez prostředků. Domek byl zadlužen a ona sama už pracovat nemohla. Syn, který se brzy po otcově smrti narodil, byl pojmenován po otci, Bohumil. Svaz lyžařů v Království českém vypsal sbírku ve prospěch vdovy. Mezi hlavní přispěvatele patřili sokolové. Bohumil Hanč a Václav Vrbata byli obyčejní lidé, sokolští cvičitelé, vedli žactvo, později dorost a muže, Hanč na Benecku a Vrbata v Mříčné. Vrbata byl navíc náčelníkem jednoty. Přesto ve svém životě dokázali naplnit známá sokolská hesla „V zdravém těle zdravý duch“, „Ni zisk, ni slávu!“ nebo „Paže tuž, vlasti služ!“ Byli skromnými hrdiny své doby, vlastenci, na jejichž odkaz bychom neměli zapomenout.Index | Fórum | Historie | Rozvrh | Akce | Oddíly všestrannosti | Sportovní oddíly | Rekonstrukce tělocvičny | Kontakt