Znak sokola
Dnes je neděle 3. prosince 2023
a svátek slaví Svatoslav, zítra slaví svátek Barbora.

Tělocvičná jednota
SOKOL Dvůr Králové nad Labem
Jste 14343347. návštěvník našich stránek.
--> Vstup na ADMINISTRACI.

©Peca 2002

Odkazy:
Sokol.cz
ČOS
Župa Podkrkonošská

Turistické informační centrum
Královéhradecký kraj
RADIOKING.cz

Aktuality


9. 12. 2021 - Mikulášské hodiny v Sokole
Včera se zastavil Mikuláš se svým průvodem v oddíle předškolních dětí. Hodina byla výjimečná nejen touto vánoční návštěvou. Už před cvičením navštívili sokolovnu pracovníci Památníku Lidice s cílem natočit rozhovory se starostkou župy sestrou Helenou Rezkovou a vzdělavatelkou župy sestrou Pavlínou Špatenkovou. Rozhovory se točily okolo sokolského odboje za druhé světové války a okolo sokolských idejí vůbec. V příštím roce si totiž připomeneme 80 let od heydrichiády. A právě měsíce heydrichiády zasáhly velmi citelně sokolský odboj. Sestry H. Rezková a P. Špatenková před časem zmapovaly osudy členů sokolské župy Podkrkonošské v knize Nebylo jim souzeno žít. Hosté z Lidic natočili nejen rozhovory, ale také cvičení nejmladších sokolíků jako důkaz, že Sokol stále žije a také milou mikulášskou návštěvu.


20. 11. 2021 - Video ze závodu v Malém Team Gymu
Podívejte se, jak zacvičili naši chlapci na závodu v Malém Team Gymu 20. listopadu 2021.


20. 11. 2021 - Gymnasté na malé oblasti v Team Gym
Naši hoši si dnes po dvou letech zazávodili na oblastním přeboru v malém Team Gymu. Jediný chlapecký tým v závodu soutěžil s dívčími týmy. Kromě našich chlapců byli v závodu už pouze čtyři chlapci, kteří byli součástí tří smíšených týmů. Naši kluci podali pěkný soustředěný výkon, na trampolínce dostali třetí nejvyšší známku. Na akrobě se chybičky vloudily, a tak naše družstvo skončilo na 5. místě. Moc si přejeme, aby se konal závod na velké oblasti v Praze, kde změříme síly s chlapeckými družstvy. Snad kovidová situace dovolí! Hoši, díky za super reprezentaci Sokola Dvůr Králové n. L.!


20. 11. 2021 - Vzpomínka na sestru Turečkovou
V krátkém videu nabízíme vzpomínku na sestru Ritu Turečkovou.


12. 11. 2021 - Sestra Rita Turečková opustila sokolské řady
Oznamujeme všem našim členům a příznivcům, že dne 12. listopadu odešla do sokolského nebe, ve věku devadesáti let, naše členka sestra Rita Turečková. Sestra Rita se narodila do sokolské rodiny Růženě a Čeňkovi Havrdovým. Její maminka byla členkou cvičitelského sboru od roku 1919 a od roku 1931 byla vedoucí dorostenek, od roku 1937 do roku 1948 vykonávala funkci místonáčelnice a v letech 1925 – 1930 a v roce 1948 byla také náčelnicí V. okrsku. V roce 1948 vedla dorostenky na XI. všesokolském sletu. Dorost v Praze revoltoval a dával najevo bouřlivě nesouhlas s únorovým komunistickým pučem, provolával slávu prezidentu Benešovi, který již v té době prezidentem nebyl. Ritina maminka byla za trest vyakčněna ze sokolské jednoty a Ritě se málem rozplynul sen studovat na učitelku, protože nedostala doporučení ke studiu od výboru ČSM. Studovat nakonec mohla, a tak se věnovala dráze učitelky češtiny a dějepisu na základní škole Schulzovy sady. Obzvlášť její výuka dějepisu byla nezapomenutelná, když ve svých hodinách pasovala žáky na rytíře, zaujatě vykládala i dějiny 2. světové války, připravovala pro žáky exkurze na místa spojená s historií, ať již to byl výlet do antického muzea v Hostinném, nebo do Libic na místo, kde byli vyvražděni Slavníkovci, nebo do Prahy na Vyšehrad. V Sokole Rita začala cvičit před válkou jako žákyně, nato přišla válečná léta, kdy byl Sokol zakázán. Po osvobození cvičila jako dorostenka a také doprovázela cvičení dorostenek hrou na klavír. Po obnovení Sokola ihned vstoupila do sokolských řad. Byla členkou výboru, účastnila se cvičení, brigád a nacvičovala na XII. Všesokolský slet. Potom vedla nácvik České a Moravské besedy se členy Věrné gardy a členkami oddílu žen. S oběma besedami pak vystupovali na šibřinkách a při různých příležitostech v jednotách naší župy. A jak přišla Rita ke svému křestnímu jménu? Rodiče ji pojmenovali po obětavé sokolské cvičitelce, vzdělavatelce, učitelce Ritě Navrátilové, která pro Sokol Dvůr Králové mnoho vykonala. Dnes se kruh uzavřel a Rita se sešla v nebeské sokolovně nejen se svými rodiči, ale i s dalšími sokoly, kteří již nejsou mezi námi. Sestro Rito, nikdy na Tebe nezapomeneme! Čest Tvojí památce! Se sestrou Turečkovou se rozloučíme ve středu 17. listopadu v 10 hodin ve Sboru církve československé husitské. Za výbor Sokola Pavlína Špatenková


7. 11. 2021 - Halloweenské hodiny
První listopadový den připravili cvičitelé pro své cvičence halloweenskou zábavnou hodinu. Nejprve si v oddíle předškolních dětí zahráli si na čarodějnice, čerty a strašidla, přenášeli dýně, cvičili jízdu na košťatech a rozcvičku s košťaty a vůbec řádili při netradičním cvičení. Poté se členové oddílů atletiky, gymnastiky a všestrannosti cvičenci rozdělili do sedmi družstev, která si sami pojmenovali. Soutěžili Růžový panteři, Ludvíčkové, Divný kávový dům, Modrý brambory, Tlustý dýně, Bagři a Brumíci. A v čem se soutěžilo? Hádaly se strašidelné osobnosti, rozesmívalo se, házeli o se duchem, překonávali dráhu jako pavouci, chodili po tmě po hřbitově, přenášeli dýně, kterých se nebývale urodilo a předváděli netopýří let. Všichni se královsky pobavili. A jak soutěžení zápolení dopadlo? To se dozví aktéři až příští pondělí, aby o nic nepřišli ani ti, co jsou v karanténě.


7. 11. 2021 - Uspořádali jsme desetiboj
Uspořádali jsme desetiboj pro naše cvičence. Závod proběhl za dodržení všech pravidel. Všechny děti nad šest let a dospělí rozhodčí a doprovod se prokázali testem nebo dokladem o očkování. Závod proběhl bez diváků. Celkem závodilo skoro šedesát závodníků. Vzhledem ke zhoršujícím se podmínkám se nebude příští neděli konat župní desetiboj. Uspořádáme jej hned jak to epidemiologická situace dovolí.


2. 11. 2021 - Poslechněte si o úspěchu našich cvičitelů
V září dostal tým našich cvičitelů cenu Sokol roku za stezky, které připravoval vloni pro obyvatele Dvora Králové a okolí. Poslechněte si rozhovor s P. Špatenkovou.


2. 11. 2021 - Sokolský zpravodaj
Podívejte se na nové vydání Sokolského zpravodaje. Najdete v něm reportáž z našeho Památného dne sokolstva.


18. 10. 2021 - Dva závody ve skocích na trampolíně
Oddíl skoků na trampolíně Sokola Dvůr Králové n.L. byl pořadatelem dvou závodů pro oddíly z celé republiky.


15. 10. 2021 - Památný den sokolstva ve Dvoře Králové n. L.
Podívejte se na Památný den sokolstva objektivem Jana Holana. Již ráno donesli naši zástupci sokolskou vlajku na Městský úřad, kde byla po celý den vyvěšena. Odpoledne pak pokračoval program odhalováním Kamenů zmizelých, pietním aktem na stadionu a Večerem sokolských světel.


15. 10. 2021 - Fotografie z Památného dne sokolstva
Vracíme se fotogalerií k Památnému dni sokolstva, který se konal v Pátek 8. října. Naši krojovaní zástupci se zúčastnili odhalování Kamenů zmizelých v Jaroměři, České Skalici a ve Dvoře Králové, následoval pietní akt u pomníku a Večer sokolských světel. Autory fotografií jsou P. a M. Špatenkovi


19. 9. 2021 - Prázdninová víkendovka našich seniorek
Naše starší ženy jsou akční. Jejich vedoucí Alenka Nováková pro ně připravovala opět letní týdenní pobyt na tábořišti Ježkov. Bohužel musel být tábor ze známých důvodů zrušen. Alenka se nevzdala a připravila pro své cvičenky alespoň víkendový pobyt s přespáním v sokolovně plný cvičení, her a zábavy. Večer si ženy připomněly krásné chvíle prožité na sletech při promítání filmů. Kromě cvičení na nářadí i s hudbou vyrazily také ven. Víkend si velmi užily a už se těší, co si pro ně Alenka připraví příště. Snad vyjde i ten tábor na Ježkově!


12. 9. 2021 - TISKOPIS ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ PRO CVIČENCE
NA TOMTO ODKAZU NAJDETE TISKOPIS ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ, KTERÉ JE NUTNÉ PŘINÉST VYPLNĚNÉ NA TRÉNINK DO TĚLOCVIČNY. KDO JIŽ DODAL CERTIFIKÁT O OČKOVÁNÍ, TOTO PROHLÁŠENÍ JIŽ VYPLŇOVAT NEMUSÍ.


1. 9. 2021 - Pozor! Přečtěte si podmínky, za jakých se můžete účastnit cvičení nebo tréninků!
Pozor, zde najdete podmínky, za jakých může cvičenec vstoupit do sokolovny a cvičit ve svém oddíle. Před vstupem do sokolovny vyplníte formulář včetně telefonního čísla - tento formulář platí 7 dní, poté musíte vyplnit formulář znovu. V oddíle rodičů a dětí budou vyplňovat pouze rodiče, v oddíle předškoláků děti nad 6 let, v ostatních oddílech všichni. Bez podepsaného prohlášení nesmí cvičenec nastoupit k tréninku nebo cvičení.


31. 8. 2021 - Zahajujeme nový cvičební rok
Podívejte se, od kdy cvičí váš oddíl. Pozor oddíl předškoláků nepřijímá nové členy!


18. 6. 2021 - Foto ze závodů přípravek
Včera se konalo v Novém Městě n. M. první kolo Krajského přeboru přípravek. Podívejte se, jak naše mláďátka zvládla závod v extrémních podmínkách.


18. 6. 2021 - Fotografie z přeboru staršího žactva 6. 6. 2021
Tady jsou ještě fotografie z Krajského přeboru družstev staršího žactva, které se konaly 6. června v Hradci Králové. V tomto přeboru máme pouze družstvo žákyň. Kluci soutěží jako jednotlivci. Matěj Kubíček, jediný starší žák, hostuje v družstvu Sokola Jaroměř. Matěj vybojoval bronzovou medaili v běhu na 800 m.


18. 6. 2021 - Fotky z atetických závodů v Dobrušce
10. června se konaly v Dobrušce první závody ze série Krajského přeboru družstev mladšího žactva. Závod se vydařil Martinu Palanovi, který se stal přeborníkem kraje ve skoku dalekém výkonem 477 cm a Lindě Vondroušové, která vybojovala bronz za vrh koulí výkonem 892 cm. Podívejte se na fotografie ze závodů.


16. 6. 2021 - Další sokolský poklad!
Další poklad po předcích! Tentokrát po babičce cvičitelky Káji Hojné. Krabičku kapesníčků vyrobených firmou Josef Sochor ze Dvora Králové n. L. u příležitosti X. všesokolského sletu našla Káji maminka při velkém úklidu. V pondělí jsme ty překrásné kapesníčky obdivovali po cvičení. Slogan Sochorovy stálobarevné látky platí i po osmdesáti letech. Co tu zbude za osmdesát let po současných firmách...Index | Fórum | Historie | Rozvrh | Akce | Oddíly všestrannosti | Sportovní oddíly | Rekonstrukce tělocvičny | Kontakt