Znak sokola
Dnes je pondělí 15. července 2024
a svátek slaví Jindrřich, zítra slaví svátek Luboš.

Tělocvičná jednota
SOKOL Dvůr Králové nad Labem
Jste 17249049. návštěvník našich stránek.
--> Vstup na ADMINISTRACI.

©Peca 2002

Odkazy:
Sokol.cz
ČOS
Župa Podkrkonošská

Turistické informační centrum
Královéhradecký kraj
RADIOKING.cz

Aktuality


14. 1. 2022 - Vzpomínky na sokolský odboj se natáčely také v královédvorské sokolovně
Nové stránky Památníku Lidice věnují prostor vzpomínkám na druhoválečný odboj. Pracovníci Památníku natáčeli koncem listopadu a začátkem prosince také ve Rtyni v Podkrkonoší s Antonínem Burdychem, v královédvorské sokolovně s autorkami knihy Nebylo jim souzeno žít H. Rezkovou a P. Špatenkovou a také v Napajedlech s dcerou řídícího učitele Karla Ježka paní Jiřinou Jarošovou. Vzpomínky se týkaly paravýsadku Silver A a také sokolského odboje. Některé rozhovory jsou již zpracovány a najdete je zde.


9. 1. 2022 - Zimní hrátky v Sokole
Ve středu jsme si v Sokole užili zimní hrátky. Venku sice bylo právě jaro, ale v sokolovně panovala ta pravá zima. Padaly vločky, stavěli jsme sněhuláky, sáňkovali jsme i lyžovali. Všechny aktivity připravila a vymyslela cvičitelka Andrejka Erbenová a všichni účastníci se výborně bavili. Děkujeme, Andrejko! Těšíme se na další Tvoje nápady.


6. 1. 2022 - Sokolka Alena Doležalová oslavila devadesátku!
Dnes oslavila věrná sokolka, naše milá sestra Alena Doležalová neuvěřitelné devadesátiny! Žena, která stála u obnovení Sokola, byla vždy spolehlivou cvičitelkou, organizátorkou, cvičenkou, brigádnicí a především věrnou podporovatelkou svého muže Zdeňka, který byl starostou Sokola i vedoucím zábavního odboru. Pod vedením bratra Doležala se povedlo zrekonstruovat sokolovnu, obnovit tradici sokolských šibřinek, zrekonstruovat tábořiště na Ježkově. Sestra Doležalová byla vždy tam, kde bylo potřeba. Pomáhala vést cvičení předškolního žactva i žákyň, ujala se organizace šibřinek pro dospělé i pomoci na dětských šibřinkách, nesčetněkrát se podílela na úklidu sokolovny i chaty na Ježkově, odvedla mnoho hodin, když se bouraly staré šatny - čistila cihly a dělala vše, co bylo potřeba. Manželé Doležalovi nacvičovali společně sletové skladby i Českou a Moravskou besedu, vystupovali na akademiích i sletových vystoupeních. Vždy byli zdrojem dobré nálady, elánu do každé práce. Letos si připomeneme již dvacet let od předčasného Zdeňkova skonu. Sestro Aleno, přejeme Ti stále jasnou mysl, pevné zdraví a optimismus! 🥂 🍀 Pro pobavení stojí za zmínku, že dnes, když přišli popřát sestře Aleně z Městského úřadu, zeptali se jí - kdepak máte babičku? 😇


30. 12. 2021 - Dokument o životě náčelnice sestry Marie Provazníkové
Znáte osudy sokolské náčelnice sestry Marie Provazníkové? Tento dokument jistě stojí za zhlédnutí ať již odpovíte kladně či záporně. I ti, kteří o životě nejslavnější sokolské náčelnice něco vědí, se v tomto dokumentu jistě dozví i nové informace.


29. 12. 2021 - Video z Vánočního vystoupení
Nabízíme vám záznam z Vánočního vystoupení gymnastek a gymnastů.


27. 12. 2021 - Vánoční vystoupení gymnastek a gymnastů
Na minulou středu připravily oddíly gymnastiky starších žákyň a žáků vánoční vystoupení, na kterém předvedli gymnasté i gymnastky ochutnávku ze svého cvičení. Nechyběly ani sestavy, které měli cvičenci připraveny na Team Gym, a kterého se nakonec kvůli karanténě nemohli zúčastnit. Více fotografií nabídneme později, stejně jako videozáznam, který jsme pořídili. Fotografovala Janča Špatenková


23. 12. 2021 - Radostné Vánoce a šťastný rok 2022!
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a nejen sportovních zážitků!


21. 12. 2021 - Vánoční karneval 2021
V pondělí 20. prosince si děti z oddílů všestrannosti a atletiky užily svůj Vánoční karneval. Na hladkém průběhu se podílelo dvacet pořadatelů z řad cvičitelů a starších cvičenců. Všichni si užili to pravé karnevalové veselí. V závěru jsme si zazpívali koledu a popřáli si krásné Vánoce a šťastný rok 2021. To samé přejeme také všem našim cvičencům a příznivcům!


16. 12. 2021 - Vzpomínka na Vánoční karneval 2019
Pojďme si společně připomenout Vánoční karneval, který jsme pořádali přede dvěma lety. To nám ty dětičky povyrostly.


9. 12. 2021 - Mikulášské hodiny v Sokole
Včera se zastavil Mikuláš se svým průvodem v oddíle předškolních dětí. Hodina byla výjimečná nejen touto vánoční návštěvou. Už před cvičením navštívili sokolovnu pracovníci Památníku Lidice s cílem natočit rozhovory se starostkou župy sestrou Helenou Rezkovou a vzdělavatelkou župy sestrou Pavlínou Špatenkovou. Rozhovory se točily okolo sokolského odboje za druhé světové války a okolo sokolských idejí vůbec. V příštím roce si totiž připomeneme 80 let od heydrichiády. A právě měsíce heydrichiády zasáhly velmi citelně sokolský odboj. Sestry H. Rezková a P. Špatenková před časem zmapovaly osudy členů sokolské župy Podkrkonošské v knize Nebylo jim souzeno žít. Hosté z Lidic natočili nejen rozhovory, ale také cvičení nejmladších sokolíků jako důkaz, že Sokol stále žije a také milou mikulášskou návštěvu.


20. 11. 2021 - Video ze závodu v Malém Team Gymu
Podívejte se, jak zacvičili naši chlapci na závodu v Malém Team Gymu 20. listopadu 2021.


20. 11. 2021 - Gymnasté na malé oblasti v Team Gym
Naši hoši si dnes po dvou letech zazávodili na oblastním přeboru v malém Team Gymu. Jediný chlapecký tým v závodu soutěžil s dívčími týmy. Kromě našich chlapců byli v závodu už pouze čtyři chlapci, kteří byli součástí tří smíšených týmů. Naši kluci podali pěkný soustředěný výkon, na trampolínce dostali třetí nejvyšší známku. Na akrobě se chybičky vloudily, a tak naše družstvo skončilo na 5. místě. Moc si přejeme, aby se konal závod na velké oblasti v Praze, kde změříme síly s chlapeckými družstvy. Snad kovidová situace dovolí! Hoši, díky za super reprezentaci Sokola Dvůr Králové n. L.!


20. 11. 2021 - Vzpomínka na sestru Turečkovou
V krátkém videu nabízíme vzpomínku na sestru Ritu Turečkovou.


12. 11. 2021 - Sestra Rita Turečková opustila sokolské řady
Oznamujeme všem našim členům a příznivcům, že dne 12. listopadu odešla do sokolského nebe, ve věku devadesáti let, naše členka sestra Rita Turečková. Sestra Rita se narodila do sokolské rodiny Růženě a Čeňkovi Havrdovým. Její maminka byla členkou cvičitelského sboru od roku 1919 a od roku 1931 byla vedoucí dorostenek, od roku 1937 do roku 1948 vykonávala funkci místonáčelnice a v letech 1925 – 1930 a v roce 1948 byla také náčelnicí V. okrsku. V roce 1948 vedla dorostenky na XI. všesokolském sletu. Dorost v Praze revoltoval a dával najevo bouřlivě nesouhlas s únorovým komunistickým pučem, provolával slávu prezidentu Benešovi, který již v té době prezidentem nebyl. Ritina maminka byla za trest vyakčněna ze sokolské jednoty a Ritě se málem rozplynul sen studovat na učitelku, protože nedostala doporučení ke studiu od výboru ČSM. Studovat nakonec mohla, a tak se věnovala dráze učitelky češtiny a dějepisu na základní škole Schulzovy sady. Obzvlášť její výuka dějepisu byla nezapomenutelná, když ve svých hodinách pasovala žáky na rytíře, zaujatě vykládala i dějiny 2. světové války, připravovala pro žáky exkurze na místa spojená s historií, ať již to byl výlet do antického muzea v Hostinném, nebo do Libic na místo, kde byli vyvražděni Slavníkovci, nebo do Prahy na Vyšehrad. V Sokole Rita začala cvičit před válkou jako žákyně, nato přišla válečná léta, kdy byl Sokol zakázán. Po osvobození cvičila jako dorostenka a také doprovázela cvičení dorostenek hrou na klavír. Po obnovení Sokola ihned vstoupila do sokolských řad. Byla členkou výboru, účastnila se cvičení, brigád a nacvičovala na XII. Všesokolský slet. Potom vedla nácvik České a Moravské besedy se členy Věrné gardy a členkami oddílu žen. S oběma besedami pak vystupovali na šibřinkách a při různých příležitostech v jednotách naší župy. A jak přišla Rita ke svému křestnímu jménu? Rodiče ji pojmenovali po obětavé sokolské cvičitelce, vzdělavatelce, učitelce Ritě Navrátilové, která pro Sokol Dvůr Králové mnoho vykonala. Dnes se kruh uzavřel a Rita se sešla v nebeské sokolovně nejen se svými rodiči, ale i s dalšími sokoly, kteří již nejsou mezi námi. Sestro Rito, nikdy na Tebe nezapomeneme! Čest Tvojí památce! Se sestrou Turečkovou se rozloučíme ve středu 17. listopadu v 10 hodin ve Sboru církve československé husitské. Za výbor Sokola Pavlína Špatenková


7. 11. 2021 - Halloweenské hodiny
První listopadový den připravili cvičitelé pro své cvičence halloweenskou zábavnou hodinu. Nejprve si v oddíle předškolních dětí zahráli si na čarodějnice, čerty a strašidla, přenášeli dýně, cvičili jízdu na košťatech a rozcvičku s košťaty a vůbec řádili při netradičním cvičení. Poté se členové oddílů atletiky, gymnastiky a všestrannosti cvičenci rozdělili do sedmi družstev, která si sami pojmenovali. Soutěžili Růžový panteři, Ludvíčkové, Divný kávový dům, Modrý brambory, Tlustý dýně, Bagři a Brumíci. A v čem se soutěžilo? Hádaly se strašidelné osobnosti, rozesmívalo se, házeli o se duchem, překonávali dráhu jako pavouci, chodili po tmě po hřbitově, přenášeli dýně, kterých se nebývale urodilo a předváděli netopýří let. Všichni se královsky pobavili. A jak soutěžení zápolení dopadlo? To se dozví aktéři až příští pondělí, aby o nic nepřišli ani ti, co jsou v karanténě.


7. 11. 2021 - Uspořádali jsme desetiboj
Uspořádali jsme desetiboj pro naše cvičence. Závod proběhl za dodržení všech pravidel. Všechny děti nad šest let a dospělí rozhodčí a doprovod se prokázali testem nebo dokladem o očkování. Závod proběhl bez diváků. Celkem závodilo skoro šedesát závodníků. Vzhledem ke zhoršujícím se podmínkám se nebude příští neděli konat župní desetiboj. Uspořádáme jej hned jak to epidemiologická situace dovolí.


2. 11. 2021 - Poslechněte si o úspěchu našich cvičitelů
V září dostal tým našich cvičitelů cenu Sokol roku za stezky, které připravoval vloni pro obyvatele Dvora Králové a okolí. Poslechněte si rozhovor s P. Špatenkovou.


2. 11. 2021 - Sokolský zpravodaj
Podívejte se na nové vydání Sokolského zpravodaje. Najdete v něm reportáž z našeho Památného dne sokolstva.


18. 10. 2021 - Dva závody ve skocích na trampolíně
Oddíl skoků na trampolíně Sokola Dvůr Králové n.L. byl pořadatelem dvou závodů pro oddíly z celé republiky.


15. 10. 2021 - Památný den sokolstva ve Dvoře Králové n. L.
Podívejte se na Památný den sokolstva objektivem Jana Holana. Již ráno donesli naši zástupci sokolskou vlajku na Městský úřad, kde byla po celý den vyvěšena. Odpoledne pak pokračoval program odhalováním Kamenů zmizelých, pietním aktem na stadionu a Večerem sokolských světel.Index | Fórum | Historie | Rozvrh | Akce | Oddíly všestrannosti | Sportovní oddíly | Rekonstrukce tělocvičny | Kontakt